Main

Publications

Journal Articles

 • (2019) I.Błądek, M.Komosinski, K.Miazga, Mappism: formalizing classical and artificial life views on mind and consciousness, Foundations of Computing and Decision Sciences, Special Issue on Philosophy in Computer Science, 2019, vol. 44, issue 1, pp. 55-99. [pdf] [presentation]
 • (2018) I.Błądek, K.Krawiec, J.Swan, Counterexample-Driven Genetic Programming: Heuristic Program Synthesis from Formal Specifications, Evolutionary Computation, 2018, vol. 26, issue 3, pp. 441-469. [url] [pdf]
 • (2015) I.Błądek, M.Drozdowski, F.Guinand, X.Schepler, On contiguous and non-contiguous parallel task scheduling, Journal of Scheduling, 2015, vol. 18, issue 5, pp. 487-495. [url]


Conference Proceedings

 • (2019) I.Błądek, K.Krawiec, Solving Symbolic Regression Problems with Formal Constraints, GECCO'19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pp. 977-984, ACM. [pdf] [presentation]
 • (2018) P.Liskowski, I.Błądek, K.Krawiec, Neuro-Guided Genetic Programming: Prioritizing Evolutionary Search with Neural Networks, GECCO'18 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pp. 1143-1150, ACM. [pdf] [presentation]
 • (2018) I.Błądek, K.Krawiec, J.Swan, J.Drake, Counterexample-Driven Genetic Programming: Stochastic Synthesis of Provably Correct Programs, IJCAI'18 Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence, pp. 5304-5308. [pdf]
 • (2017) K.Krawiec, I.Błądek, J.Swan, Counterexample-Driven Genetic Programming, GECCO'17 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pp. 953-960, ACM. [pdf] [presentation] [source] (best paper award in GP track!)
 • (2017) I.Błądek, K.Krawiec, Evolutionary Program Sketching. In: McDermott J., Castelli M., Sekanina L., Haasdijk E., García-Sánchez P. (eds) Genetic Programming. EuroGP 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10196. Springer, Cham. [pdf] [presentation] [poster] [source]
 • (2016) I.Błądek, K.Krawiec, Simultaneous Synthesis of Multiple Functions using Genetic Programming with Scaffolding, GECCO'16, pp. 97-98, ACM. [url] [poster]


Theses

 • (2022) I.Błądek, Machine Learning and Formal Verification for Acquisition of Knowledge in Heuristic Program Synthesis (Uczenie maszynowe i formalna weryfikacja dla pozyskiwania wiedzy w heurystycznej syntezie programów), PhD Thesis, Poznan University of Technology [supervisor: Krzysztof Krawiec]. [pdf] [presentation]
 • (2015) I.Błądek, Automatyczna synteza programów w konwencjonalnych językach programowania (Automatic Program Synthesis in Conventional Programming Languages), Master's Thesis, Poznan University of Technology, 2015 [supervisor: Krzysztof Krawiec]. [pdf]
 • (2014) I.Błądek, T.Chojnacki, K.Miazga, J.Szwachła, Platforma do oceny algorytmów wyznaczania parametrów rzeczywistych w systemach biologicznych, Bachelor's Thesis, Poznan University of Technology, 2014 [supervisor: Szymon Wąsik].