Programowanie Niskopoziomowe


Laboratorium 1 2.03(p), 9.03(np)) - Proste programy języka C.
Zadania do wykonania 1. Zadania do wykonania 2.
Opis funkcji printf i scanf.

Laboratorium 2 (16.03(p), 23.03(np)) - Tablice i pętle w C.
Zadania do wykonania 1., Zadania do wykonania 2. Zadania do wykonania 3.
Zadania do wykonania 4.
Teoria: 1, 2.

Laboratorium 3 (30.03(p), 6.04(np)) - Podprogramy, rekursja i struktury w C.
Zadania do wykonania 1., Zadania do wykonania 2.
Teoria - Struktury i Funkcje. Teoria - Dynamiczny przydział pamięci.
Struktury - przykładowy kod.

Laboratorium 4 (27.04(p), 20.04(np)) - Pliki w C.
Zadania do wykonania.
Teoria - Pliki 1. Teoria - Pliki 2. Teoria - Podział programu na moduły.

Laboratorium 5 (11.05(p), 4.05(np), 27.05(np))
Zadania do wykonania 1., Zadania do wykonania 2.

Laboratorium 6 (25.05(p), 18.05(np)) - Sprawdzian przy komputerach.

Laboratorium 7 (8.06(p), 1.06(np)) - Zaliczenie zajęć.


Ocena końcowa = ocena_kolokwium

(Projekt zaliczeniowy jest opcjonalny. Zrealizowanie projektu zaliczeniowego na ocenę 5.0 i oddanie go najpóźniej do końca kwietnia, pozwala na uzyskanie oceny 5.0 bez konieczności pisania sprawdzianu przy komputerze.)


Wymagania dotyczące programu zaliczeniowego oraz propozycje tematów programów zaliczeniowych.


Podręcznik do języka C.

Dodatkowe materiały:
Wskazniki, dynamiczna alokacja pamieci

Rekurencja

Rekurencja formalnie

Ściąga z C

The C Library Reference Guide

Biblioteka matematyczna

The C++ Reference Guide

Megatutorial C++ PDF

Kursy programowania w C++ 1 2

Zaloguj sięValid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!
OSWD templates