Nagrody

  • Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2010/2011.

  • Nagroda Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego za najlepszą rozprawę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2010 r., tytuł pracy: Algorytmiczne aspekty procesu degradacji RNA, promotorzy: J. Błażewicz i M. Figlerowicz, grudzień 2010.

  • Nagroda Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego za najlepszy referat, III Convention of the Polish Bioinformatics Society in conjunction with 8th Workshop on Bioinformatics, 13.10.2010, Ustroń.
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!
OSWD templates