Conferences & Seminars

 • A. Rybarczyk, D. Formanowicz, P. Formanowicz, referat, Selected aspects of essential hypertension and cardiovascular disease – modeled and analyzed using stochastic Petri nets, 14-15.09.2017, Code4Life Scientific: Data Science Algorithms, Techniques and Architectures in Healthcare, Poznań, Poland.

 • A. Rybarczyk, A. Hertz, M. Kasprzak, J. Błażewicz, poster, Tabu Search Algorithm for RNA Partial Degradation Problem, 27-29.09.2017, X Symposium of the Polish Bioinformatics Society, Uniejow, Poland.

 • A. Rybarczyk, D. Formanowicz, P. Formanowicz, poster, A role of immune and inflammatory mechanisms in essential hypertension and cardiovascular disease–modeled and analyzed using Petri nets, 22-24.06.2017, BIT17: Bioinformatics in Torun, Torun, Poland.

 • A. Rybarczyk, A. Hertz, M. Kasprzak, J. Błażewicz, poster, Tabu Search Algorithm for RNA Partial Degradation Problem (RNA PDP), 28-30.09.2016, IX Convention of the Polish Bioinformatics Society, Bialystok, Poland.

 • A. Rybarczyk, A. Hertz, M. Kasprzak, J. Błażewicz, poster, Tabu Search Algorithm for RNA Partial Degradation Problem (RNA PDP), 13-16.09.2016, BIO 2016: 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biotechnology and Bioinformatics, Wrocław, Poland.

 • A. Rybarczyk, A. Hertz, M. Kasprzak, J. Błażewicz, referat, Tabu Search Algorithm for RNA Partial Degradation Problem (RNA PDP), 3-6.07.2016, EURO XXVIII: 28th European Congress on Operational Research, Poznań, Poland.

 • D. Formanowicz, A. Rybarczyk, P. Formanowicz, poster, referat, Selected aspects of essential hypertension and cardiovascular disease – modeled and analyzed using timed Petri nets, 19-24.06.2016, Petri Nets 2016: PN 2016 // ACSD 2016, Torun, Poland.

 • A. Rybarczyk, A. Hertz, M. Kasprzak, J. Błażewicz, poster, Tabu Search Algorithm for RNA Partial Degradation Problem, 16-18.06.2016, BIT16: Bioinformatics in Torun, Torun, Poland.

 • A. Rybarczyk, A. Hertz, M. Kasprzak, J. Blazewicz, 12.01.2016, seminar of the Laboratory of Algorithm Design and Data Structures, Institute of Computing Science, Poznan University of Technology, Poland, talk, Tabu Search Algorithm for RNA Partial Degradation Problem.

 • D. Formanowicz, A. Rybarczyk, P. Formanowicz, poster, Modeling and analysis of immune and inflammatory mechanisms in essential hypertension and cardiovascular disease - a petri nets based approach, 20-21.11.2015, XIXth Gliwice Scientific Meetings, Gliwice, Polska.

 • 17-19.09.2015, VIII Convention of the Polish Bioinformatics Society, Lublin, Poland.

 • A. Rybarczyk, M. Kasprzak, J. Blazewicz, poster, Tabu Search Method for RNA Partial Degradation Problem, 10–14.07.2015, ISMB/ECCB 2015: 23rd Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology, 14th European Conference on Computational Biology, Dublin, Ireland.

 • Chairman of the conference session oraz A. Rybarczyk, M. Kasprzak, J. Blazewicz, poster, referat i publikacja w materiałach konferencyjnych, Tabu search algorithm for RNA degradation problem, 24-29.05.2015, BIOTECHNO 2015: The Seventh International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies, Rome, Italy.

 • D. Formanowicz, A. Rybarczyk, M. Radom, P. Formanowicz, poster, A role of inflammation and immunity in essential hypertension and cardiovascular disease – modeled and analyzed using Petri nets, 12-15.04.2015, RECOMB'15: The 19th Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology, Warsaw, Poland.

 • 09-12.09.2014, BIO 2014: 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics, Warsaw, Poland.

 • 26-28.06.2014, Mini EURO Conference on Computational Biology, Bioinformatics and Medicine, Poznan, Poland.

 • 12-14.06.2014, BIT'14: Bioinformatics in Torun, Torun, Poland, poster.

 • N. Szostak, F. Royo, A. Rybarczyk, M. Szachniuk, J. Blazewicz, A. del Sol, J.M. Falcon-Perez, referat, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, 29.04.2014.

 • A. Rybarczyk, M. Kasprzak, J. Błażewicz, referat i publikacja w materiałach konferencyjnych, Heuristic algorithm for RNA degradation problem, EURO XXVI: 26th European Congress on Operational Research, 1-4.07.2013, Rzym, Włochy.

 • J. Błażewicz, M. Figlerowicz, M. Kasprzak, K. Pajszczyk, A. Rybarczyk, poster, Algorithmic aspects of RNA Partial Degradation Problem, Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, 11-14.09.2012, Poznań.

 • J. Błażewicz, M. Figlerowicz, M. Kasprzak, A. Rybarczyk, referat i publikacja w materiałach konferencyjnych, The exact algorithm and complexity analysis for RNA Partial Degradation Problem, III Convention of the Polish Bioinformatics Society in conjunction with 8th Workshop on Bioinformatics, 1–3.10.2010, Ustroń, Book of Abstracts 33.

 • A. Rybarczyk, M. Kasprzak, M. Figlerowicz, J. Błażewicz, poster, Branch and cut algorithm for the RNA Partial Degradation Problem (RNA PDP), 14th Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology (RECOMB 2010), 12–15.08.2010, Lizbona, Portugalia.

 • A. Rybarczyk, referat, Algorytmiczne aspekty procesu degradacji RNA, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, 18.01.2010.

 • A. Rybarczyk, referat i publikacja w materiałach konferencyjnych, Branch and cut algorithm for the RNA degradation problem, II Convention of the Polish Bioinformatics Society in conjunction with 7th Workshop on Bioinformatics, 2–4.10.2009, Będlewo, Book of Abstracts 23.

 • A. Rybarczyk, J. Błażewicz, referat i publikacja w materiałach konferencyjnych, Algorithmic aspects of the RNA degradation process, 23rd European Conference on Operational Research (EURO XXIII), 5–9.07.2009, Bonn, Niemcy, Book of Abstracts 196.

 • A. Rybarczyk, referat, Algorytmiczne aspekty procesu degradacji RNA, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, 7.04.2009.

 • A.Rybarczyk, referat, Text Processing System for Marine Meta-Genomic Papers, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, 9.12.2008.

 • A bioinformatic system for marine metagenomic data retrieval from scientific papers Mini EURO Conference on Computational Biology, Bioinformatics and Medicine, Rzym, Włochy, 15-17 wrzesień 2008 r.

 • Spotkanie grantowe UE Metafunctions, referat, Genewa 1-3 wrzesień 2008 r.

 • Spotkanie grantowe UE Metafunctions, referat, Poznań 26-28 marzec 2008 r.

 • Spotkanie grantowe UE Metafunctions, referat, Brema 22-24 sierpień 2008 r.

 • Algorytmy predykcji rozpadu cząsteczek RNA Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Szeregowania Zadań Poznań, 24 kwiecień 2007 r.

 • Lupinus Luteus ENOD40 Genes - Expression, Translational Activity and mRNA Structure 4th Poznań-Warsaw Computational Biology Workshop, Jadwisin, 6-7 październik 2006 r.

 • Spotkanie grantowe UE Metafunctions, Genewa 18-20 październik 2006 r.

 • Spotkanie grantowe UE Metafunctions, Poznań 22-24 marzec 2006 r.

 • Wyszukiwanie motywów drugorzędowych w sekwencjach RNA The 3rd Workshop on Bioinformatics, Mathematical Research and Conference Center Będlewo, 14-15 październik 2005.

 • 3. Wyszukiwanie motywów szpilkowych w sekwencjach RNA Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Szeregowania Zadań Poznań, 11 styczeń 2005 r.

 • Finding common motifs in DNA sequences Warsztaty i seminarium, Lessach, Austria, 25-31 styczeń 2004.

 • Algorytmiczne aspekty wyszukiwania motywów w sekwencjach RNA Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Szeregowania Zadań Poznań, 6 styczeń 2004 r.
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!
OSWD templates