Wymagane dokumenty

W celu wzięcia udziału w Projekcie i uzyskania możliwości otrzymania form wsparcia oferowanego przez Projekt należy złożyć do dnia 28.10.2010 następujące podpisane dokumenty:

Dokumenty przyjmuje Pani Aneta Winiecka, DS3, pokój 18, tel. 61 647 58 68.