Beneficjenci

Politechnika Poznańska
pl. Marii Sklodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
tel. (061) 665-35-48
fax. 665-37-50
www: http://www.put.poznan.pl

Projektem objęci są studenci Wydziału Informatyki, studiów stacjonarnych I i II stopnia, rekrutowani na rok akademicki 2010/2011.