Szkolenia

[Edycja 2010-2011] [Edycja 2011-2012] [Edycja 2012-2013] [Podsumowanie]

Podczas realizacji Zadania Nr 5 w ramach projektu Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle odbyło się 13 szkoleń.

Założeniem projektu było przeszkolenie 120 osób. W trakcie trwania Projektu udało się wygospodarować środki finansowe na pokrycie kosztów kilku dodatkowych szkoleń, dzięki czemu szkolenia mogło ukończyć 181 osób, w tym 21 kobiet.

Z pełną listą szkoleń, wraz z opisem i zdjęciami, można się zapoznać na poniższych stronach: