Wykłady

[Edycja 2010-2011] [Edycja 2011-2012] [Edycja 2012-2013] [Edycja 2013-2014] [Podsumowanie]

Podczas realizacji Zadania Nr 6 w ramach projektu Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle odbyło się 17 wykładów ekspertów z kraju i z zagranicy. Projekt zakładał zorganizowanie 10 wykładów ekspertów krajowych oraz 6 wykładów ekspertów zagranicznych. W trakcie trwania Projektu udało się wygospodarować środki finansowe na pokrycie kosztów jedenastego wykładu eksperta krajowego.

Z pełną listą wykładów, wraz z opisem, materiałami i zdjęciami, można się zapoznać na poniższych stronach: