Stypendia

Podczas realizacji Zadania Nr 2 w ramach projektu Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle, sześciokrotnie odbyło się przyjmowanie od uczestników projektu wniosków o stypendia w ramach kierunku zamawianego (wniosek, oświadczenie o numerze konta dla Kwestury i ewentualnie potwierdzenie osiągnięć naukowych).

Po każdorazowym zebraniu wniosków organizowane było posiedzenie Komisji Konkursowej, która przyznawała stypendia. Po przyznaniu stypendiów, studenci, którzy złożyli wnioski zobowiązani byli do odbioru decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium w ramach kierunku zamawianego.

Przyznane zostały w sumie 342 stypendia. Przygotowanych i przekazanych do Działu Wynagrodzeń i Stypendiów zostało 38 list wypłat stypendiów – 27 list dla studentów I-go stopnia i 11 list dla studentów II-go stopnia.