Ogłoszenia o zamówieniach

Konkurs na opiekunów staży SITT (edycja 2013)

Ogłaszamy konkurs na 4 opiekunów staży po stronie Organizatora dla edycji staży 2013.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [pdf]
 • Zasady wyboru opiekunów staży – [pdf]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu stopnia naukowego - [doc]
 • Oświadczenie o statusie pracownika uczelni wyższej lub doktoranta - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie dyscypliny Informatyka - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Konkursy na koordynatorów projektów SITT (edycja 2013)

Ogłaszamy 4 konkursy na koordynatorów projektów studenckich dla edycji 2013.

Projekt OP-2013-001:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Projekt OP-2013-003:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Projekt OP-2013-004:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Projekt OP-2013-009:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Konkurs na opiekunów staży SITT (edycja 2012)

Ogłaszamy konkurs na 4 opiekunów staży po stronie Organizatora dla edycji staży 2012.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [pdf]
 • Zasady wyboru opiekunów staży – [pdf]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu stopnia naukowego - [doc]
 • Oświadczenie o statusie pracownika uczelni wyższej lub doktoranta - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie dyscypliny Informatyka - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Konkursy na koordynatorów projektów SITT (edycja 2012)

Ogłaszamy 4 konkursy na koordynatorów projektów studenckich dla edycji 2012.

Projekt OP-2012-002:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Projekt OP-2012-004:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Projekt OP-2012-008:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Projekt OP-2012-012:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Konkursy na koordynatorów projektów SITT (edycja 2011)

Ogłaszamy 4 konkursy na koordynatorów projektów studenckich dla edycji 2011.

Projekt OP-2011-003:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu stopnia naukowego / zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Projekt OP-2011-004:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu stopnia naukowego / zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Projekt OP-2011-005:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu stopnia naukowego / zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Projekt OP-2011-006:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [doc]
 • Zasady wyboru koordynatora projektu – [doc]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu stopnia naukowego / zawodowego - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opieki merytorycznej nad studentami - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Konkurs na opiekunów staży SITT (edycja 2011)

Ogłaszamy konkurs na 3 opiekunów staży po stronie Organizatora dla edycji staży 2011.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – [pdf]
 • Zasady wyboru opiekunów staży – [pdf]

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz ofertowy - [doc]
 • Curriculum Vitae (format dowolny)
 • Oświadczenie o posiadaniu stopnia naukowego - [doc]
 • Oświadczenie o statusie pracownika uczelni wyższej lub doktoranta - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie dyscypliny Informatyka - [doc]
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania - [doc]

Materiały promocyjne

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę wykonania następujących materiałów promocyjnych, zgodnie z załączonymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (informacje dostępne również na stronie: http://www.kapitalludzki.gov.pl/promocja/).

Proszę o podanie ilości materiałów reklamowych, które mogę otrzymać
w wymienionej kwocie brutto.

 

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

LLp.

Produkt

Kwota brutto

Specyfikacja

Termin dostawy

1

2 w 1 Szczoteczka do czyszczenia klawiatury i do wycierania ekranu komputera

2000,- zł

(1000,- na każdy rok)

minimalne wymiary 7,5x75x1,4cm, obszar nadruku nie mniejszy niż 40×15 mm

3 nadruki monochromatyczne (logo Unii Europejskiej, logo POKL, nazwa strony: www.cs.put.poznan.pl/zamawiane)

1 marca 2011 r.

31 styczeń 2013 r.

2

Marker Trzykolorowy, trójkąt

1000,- zł

minimalne wymiary: 9x9x1,5 cm

Obszar nadruku nie mniejszy niż 40×25 mm

Nadruk obustronny, monochromatyczny (logo Unii Europejskiej, logo POKL, nazwa strony: www.cs.put.poznan.pl/zamawiane)

31 styczeń 2012 r.

3

Kolorowy zestaw do manicure w przezroczystym etui PVC

1500,- zł

(1 zamówienie 1000,- zł, 2 zamówienie 500,- zł)

Kolorowy zestaw do manicure w przezroczystym etui PVC. W zestawie pilnik i cążki.

minimalne wymiary: 12×6,5 cm

Obszar nadruku nie mniejszy niż70×35 mm

Nadruk:  monochromatyczny logo Unii Europejskiej, logo POKL, nazwa strony: www.cs.put.poznan.pl/zamawiane oraz 1 kolor logo IT

1 kwietnia 2011 r.

28 luty 2012 r.

4

Składany grzebień lusterko

1500,- zł

(1 zamówienie 500,- zł, 2 zamówienie 1000,- zł)

Składany grzebień lusterko.

Minimalne wymiary: 11x4x2,5 cm

Obszar nadruku nie mniejszy niż 70×18 mm

Nadruk:  monochromatyczny logo Unii Europejskiej, logo POKL, nazwa strony: www.cs.put.poznan.pl/zamawiane oraz 1 kolor logo IT

28 luty 2012 r.

28 luty 2013 r.

5

Torba na zakupy z krótkimi rączkami

2000,-zł

(1000,- na każdy rok)

Torba na zakupy z krótkimi rączkami, 105 gr/m2. Minimalne wymiary 42x38x0,2cm

Obszar nadruku nie mniejszy niż 280×280 mm

Nadruk:  monochromatyczny logo Unii Europejskiej, logo POKL, logo Politechniki Poznańskiej, nazwa strony: www.cs.put.poznan.pl/zamawiane, nazwa projektu:

“Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle”, tekst: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz 1 kolor logo IT

1 sierpnia 2011 r.

1 sierpnia 2013 r.

6

Brelok z gwizdkiem i latarką LED

1000,- zł

Brelok z gwizdkiem i latarką LED. 1 bateria dołączona.
minimalne wymiary 6,6x3x0,8 cm, Obszar nadruku nie mniejszy niż 10×25 mm.

Nadruk obustronny, monochromatyczny (logo Unii Europejskiej, logo POKL, nazwa strony: www.cs.put.poznan.pl/zamawiane)

1 sierpnia 2012 r.

7

Opaska na rękę wykonana z lycry

2000,- zł

(1000,- na każdy rok)

Opaska na rękę wykonana z lycry. Przeznaczenie schowek na pieniądze i drobne rzeczy.

minimalne wymiary: 10x9cm

Obszar nadruku nie mniejszy niż 40×40 mm.

Nadruk monochromatyczny (logo Unii Europejskiej, logo POKL, nazwa strony: www.cs.put.poznan.pl/zamawiane)

1 wrzesień 2011

1 wrzesień 2012

OFERTA CAŁOŚCIOWA

Lp.

Produkt

Kwota brutto

Specyfikacja

Termin dostawy

7

4 portowy rozdzielacz USB z przyssawką

2500,-zł

4 portowy rozdzielacz USB z przyssawką i kablem

75 cm, USB 1.1.

Wymiary 7x7x3 cm

Nadruk monochromatyczny (logo Unii Europejskiej, logo POKL, nazwa strony: www.cs.put.poznan.pl/zamawiane)

28 lutego 2011 r.

8

Słuchawki z pudełkiem

2500,- zł

Słuchawki z pudełkiem
Pokryte silikonem słuchawki z kablem 120 cm, specjalne wyciszenie hałasów z zewnątrz.
Plastikowe pudełko: minimalne wymiary 7x7x2 cm

Nadruk monochromatyczny (logo Unii Europejskiej, logo POKL, nazwa strony: www.cs.put.poznan.pl/zamawiane)

28 lutego 2011 r.

9

Balsam do ust z filtrem przeciwsłonecznym

1000, – zł

Balsam do ust z filtrem przeciwsłonecznym, testowany dermatologicznie.

minimalne wymiary: 1,9x7cm

Kolor Mix

Obszar nadruku nie mniejszy niż 70×25 mm

Nadruk monochromatyczny (logo Unii Europejskiej, logo POKL, nazwa strony: www.cs.put.poznan.pl/zamawiane)

28 lutego 2011 r.

10

Kubek biały

w sztywnym opakowaniu

4000, – zł

Kubek porcelanowy, biały, pojemność 0,32 l

Nadruk na uchu monochromatyczny – logo Unii Europejskiej, logo POKL.

Nadruk monochromatyczny na dnie – logo Politechniki Poznańskiej (okrągła pieczęć).

Nadruk na ściance wew.  “Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle”.

Nadruk  monochromatyczny na dole kubka:  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadruk na środku 1 kolor – logo IT oraz strona:  www.cs.put.poznan.pl/zamawiane

28 lutego 2011 r.

Cena jednostkowa produktu (1 sztuka) nie może przekroczyć 350,- zł brutto.

Dla materiałów promocyjnych wymienionych w punktach 1-6 mogą być składane oferty częściowe, natomiast dla materiałów promocyjnych wymienionych w punktach 7-10 musi zostać złożona oferta całościowa. Ofertę należy złożyć (zał. Tabela Ofertowa) do 23 lutego 2011 r. mailem na adres zaneta.zurek@put.poznan.pl lub listownie: Żaneta Żurek, Pl. M. Skłodowskiej – Curie 5, 60 – 965 Poznań.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w zakresie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić, jeżeli są na korzyść Zmawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane materiały promocyjne odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć: bezzwrotne wzorce produktów lub fotografie.

Przy wyborze oferty będzie brane pod uwagę kryterium ceny.

W przypadku pytań, proszę o kontakt mailowy (zaneta.zurek@put.poznan.pl) lub telefoniczny (61 665 3504 w godz. 07:00 – 15:00).

Załączniki