Felix qui potuit rerum cognoscere causas. [Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczynę rzeczy] Wergiliusz


Sieci Komputerowe

Materiały
PDF   Sieci bezprzewodowe -- wykład, część I  [PDF]
PDF   Sieci bezprzewodowe -- wykład, część II  [PDF]
PDF   Adresacja IPv4 (M.Libuda):   (1)  [PDF]    (2)  [PDF]
PDF   Model warstwowy i architektura sieci komputerowej (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Urządzenia sieciowe technologii Ethernet (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Protokół ARP (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Konfiguracja systemu Linux do pracy w sieci IP (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Statyczny wybór trasy w systemie Linux (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Filtracja pakietów w systemie Linux (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Translacja adresów sieciowych w systemie Linux (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Statyczny wybór trasy w ruterach Cisco (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Konfigurowanie protokołu IPv6 w systemie Linux (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Wprowadzenie do pakietu Zebra (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Konfiguracja protokołu OSPF w systemie Linux (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Konfiguracja protokołu BGP w systemie Linux (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Konfiguracja protokołu PPP w systemie Linux (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Konfiguracja sieci VLAN (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Konfiguracja serwera DNS w systemie Linux (M.Libuda)  [PDF]
PDF   IP multicast w routerach Cisco (M.Libuda)  [PDF]
PDF   Ksztatowanie ruchu w sieciach Linux  [PDF]
PDF   Konfigurowanie sieci bezprzewodowej w trybie ad hoc  [PDF]
PDF   Konfigurowanie sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem punktu dostęowego  [PDF]
PDF   Konfigurowanie połączenia mostowego sieci bezprzewodowej  [PDF]
PDF   Konfigurowanie sieci wirtualnych w ramach sieci bezprzewodowej  [PDF]
PDF   Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem interfejsu gniazd BSD  [PDF]
PDF   Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem środowiska Qt (DEPRECATED)  [PDF]

Zadania
PDF   Zadanie konfiguracyjne (sem. I sieci)  [PDF]
PDF   Projekty zaliczeniowe (sem. II sieci)  [PDF]
PDF   Zasady zaliczania projektów (sem. II sieci)  [PDF]

Odnośniki
-   IP Calculator / IP Subnetting  [WWW]
-   BSD Sockets Interface Programmer's Guide  [WWW]
-   Cisco Documentation  [WWW]
-   3Com Knowledgebase  [WWW]
-   IEEE OUI and Company_id Assignments  [WWW]
-   BGP Routing Table Analysis Reports  [WWW]
-   CIDR Reports  [WWW]
-   Free Networking Books  [WWW]
-   Museum of Broken Packets (by Michal Zalewski [lcamtuf])  [WWW]

Literatura
[1]
Beasley J. S., Networking, Pearson Prentice Hall, 2004.
[2]
Forouzan B.A., Fegan S.Ch., Data Communications and Networking, McGraw-Hill, 2003.
[3]
Forouzan B.A., Fegan S.Ch., Local Area Networks, McGraw-Hill, 2003.
[4]
Forouzan B.A., Fegan S.Ch., TCP/IP Protocol Suite, McGraw-Hill, 2003.
[5]
Held G., Ethernet Networks. Design, Implementation, Operation and Management, John Wiley & Sons, 2003.
[6]
Kurose J.F., Ross K.W., Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Addison-Wesley, 2003.
[7]
Oppenheimer P., Top-Down Network Design, Cisco Press, 2001.
[8]
Peterson L.L., Dave B.S., Computer Networks A Systems Approach, Morgan Kaufmann, 2003.
[9]
Stallings W., Data and Computer Communications, Pearson Prentice Hall, 2004.
[10]
Stallings W., Wireless Communications and Networks, Pearson Prentice Hall, 2002.
[11]
Tanenbaum A. S., Computer Networks, Pearson Education Inc., 2003.

May, 26th 2008 © Michał Kalewski