Optymalizacja ciągła (2019)

Prowadzący Wojciech Kotłowski (wkotlowski@ No spam, please cs.put. No really, no spam poznan.pl)
Instytut Informatyki PP, pokój nr 2 (CW), domofon 2936, tel. (61)665-2936
Konsultacje piątek, 15:10-16:40
Wykład czwartek 13:30, sala 8 CW
Laboratoria prowadzą Mateusz Lango i Michał Kempka

Materiały do zajęć

  1. (28.02) Wprowadzenie [slajdy]. Optymalizacja funkcji jednej zmiennej [slajdy]
  2. (07.03) Podstawy matematyczne [slajdy]
  3. (14.03) Zbiory i funkcje wypukłe [slajdy]
  4. (21.03) Metody kierunków poprawy: metoda spadku wzdłuż gradientu [slajdy]
  5. (28.03) Metody kierunków poprawy: metoda Newtona-Raphsona, metoda gradientów sprzężonych [slajdy]
  6. (04.04) Metoda stochastycznego spadku wzdłuż gradientu [slajdy]
  7. (18.04) Zaliczenie: [zagadnienia na zaliczenie] [test z zeszłego roku]