Optymalizacja ciągła (2019)

Prowadzący Wojciech Kotłowski (wkotlowski@ No spam, please cs.put. No really, no spam poznan.pl)
Instytut Informatyki PP, pokój nr 2 (CW), domofon 2936, tel. (61)665-2936
Konsultacje piątek, 15:10-16:40
Wykład czwartek 13:30, sala 8 CW
Laboratoria prowadzą Mateusz Lango i Michał Kempka

Komunikaty

Wyniki zaliczenia poprawkowego z wykładów (z 19.06.2019)
Komentarz: prace do wglądu w przyszłym tygodniu po umówieniu się na maila.

Zaliczenie poprawkowe: większość głosów zarejestrowanych w ankiecie była przeciwna wcześniejszej organizacji zaliczenia poprawkowego, stąd jego termin zostanie oficjalnie określony w ramach sesji egzaminacyjnej. Jak tylko otrzymam informacje o planie sesji, umieszczę tu bardziej konkretne informacje.

Wyniki zaliczenia wykładów
Komentarz: Przepraszamy za tak długi czas oczekiwania, ale wpłynęły na to przerwa świąteczna i majowa. Osoby, którym zabrakło mniej niż punkt do zaliczenia (czyli zdobyły powyżej 8 punktów) kwalifikują się do dopytki - proszę o kontakt mailowy. Osoby, które chciałyby zobaczyć swoją pracę, zapraszam na konsultacje (w tym tygodniu wyjątkowo o 16:50).
Istnieje możliwość wcześniejszego zorganizowania zaliczenia poprawkowego, jeszcze w trakcie semestru. Stąd osoby, które nie zaliczyły lub nie pisały pierwszego terminu proszę o odpowiedź w formularzu, czy są za zorganizowaniem zaliczenia w piątek 24 maja. Jeśli co najmniej 2/3 odpowiedzi będzie na tak, zaliczenie odbędzie się w tym terminie.

Materiały do zajęć

  1. (28.02) Wprowadzenie [slajdy]. Optymalizacja funkcji jednej zmiennej [slajdy]
  2. (07.03) Podstawy matematyczne [slajdy]
  3. (14.03) Zbiory i funkcje wypukłe [slajdy]
  4. (21.03) Metody kierunków poprawy: metoda spadku wzdłuż gradientu [slajdy]
  5. (28.03) Metody kierunków poprawy: metoda Newtona-Raphsona, metoda gradientów sprzężonych [slajdy]
  6. (04.04) Metoda stochastycznego spadku wzdłuż gradientu [slajdy]
  7. (18.04) Zaliczenie: [zagadnienia na zaliczenie] [test z zeszłego roku]