Optymalizacja ciągła (2018)

Prowadzący Wojciech Kotłowski (wkotlowski@ No spam, please cs.put. No really, no spam poznan.pl)
Instytut Informatyki PP, pokój nr 2 (CW), domofon 2936, tel. (61)665-2936
Konsultacje poniedziałek, 11:45-13:15
Wykład czwartek 13:30, sala 8 CW
Laboratoria prowadzą Mateusz Lango i Michał Kempka

Komunikaty

Wyniki zaliczenia poprawkowego (29.06.2018).
Komentarz: Wyniki były nieznacznie lepsze, niż na pierwszym terminie. Ponownie próg zaliczenia został obniżony do 9 punktów.

Termin zaliczenia poprawkowego: piątek 29 czerwca, godz. 11:00, sala 6CW.
Uwaga: Jest to termin przeniesiony z sesji wrześniowej! Zgodnie z informacją jaką posiadam, termin został ustalony wspólnie przez zainteresowanych poprawą studentów; jeśli tak nie jest, proszę o pilny kontakt, ponieważ nie będzie już oficjalnego terminu wrześniowego poprawy!

Ankieta oceniająca zajęcia: Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety oceniającej wykłady i laboratoria. Z góry dziękujemy za wypełnienie, Wasze oceny i komentarze z pewnością zostaną wzięte pod uwagę aby polepszyć jakość nauczania w przyszłych latach!

Wyniki zaliczenia wykładów (7.06.2018).
Komentarz: Wyniki były niestety dalekie od zadowalających. Obniżone zostały progi punktów potrzebnych do uzyskania zaliczenia i poszczególnych ocen. Osoby, które nie zaliczyły, muszą pisać zaliczenie poprawkowe, które może potencjalnie odbyć się jeszcze w czerwcu (proszę o porozumienie się w tej sprawie i kontakt mailowy z konkretną propozycją możliwych terminów).

Lista zagadnień na zaliczenie. Uwaga: lista może się nieznacznie zmieniać do poniedziałku włącznie, proszę sprawdzić najbardziej aktualną wersję!

Materiały do zajęć

  1. (01.03) Wprowadzenie [slajdy]. Optymalizacja funkcji jednej zmiennej [slajdy]
  2. (15.03, 29.03) Podstawy matematyczne [slajdy]
  3. (12.04) Optymalizacja bez ograniczeń (metody kierunków poprawy) [slajdy]