Teaching


Don't worry! This photo doesn't show students during my class;)
iML

GHOST: Machine Learning Student Group

Koło Naukowe Statystyki, Uczenia Maszynowego i Analizy Danych.

SiAD

Statistical Data Analysis

Laboratoria ze Statystyki i Analizy Danych dla studentów stacjonarnych kierunku Informatyka.

OC

Optimization for Machine Learning (short course)

Laboratoria z Optymalizacji Ciągłej dla studentów stacjonarnych kierunku Informatyka.

ML

Machine Learning

Laboratoria z Uczenia Maszynowego dla studentów II stopnia specjalności Inteligentne Technologie Informatyczne.

LE

Human Language Technologies

Wykłady i ćwiczenia z Inżynierii Lingwistycznej dla studentów II stopnia specjalności Inteligentne Technologie Informatyczne.

SiAD (niesta)

Statistical Data Analysis (part-time)

Laboratoria ze Statystyki i Analizy Danych dla studentów niestacjonarnych Informatyki.

WD

Decision Support Systems (part-time)

Laboratoria z Wspomagania Decyzji dla studentów niestacjonarnych kierunku Informatyka.