Zaawansowane metody programowania


Laboratorium 1 (5.03) - Wprowadzenie do języka HTML.
Kurs HTML - moduł teoretyczny Zadania.
Wymagania dla mini-projektu 1.
Dokument do przerobienia na html.

Edytor do tworzenia stron www.

Laboratorium 2 (19.03) - Wprowadzenie do języka HTML cd.
Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów - CSS.
Kurs CSS - moduł teoretyczny Zadania.
Wymagania dla mini-projektu 2.

Laboratorium 3 (2.04) - Wprowadzenie do PHP.

Laboratorium 4 (16.04) - Formularze w HTML. SQL.

Laboratorium 5 (30.04) - Połączenie z bazą danych przez PHP.
Praca nad projektem zaliczeniowym (Wymagania dla projektu Cars, Dane i pliki do projektu Cars, Wzór).

Laboratorium 6 (14-28.05) - Praca nad projektem zaliczeniowym cd.

Laboratorium 7 (10.06) - Oddanie projektu zaliczeniowego.

Zasady zaliczenia

 • Dokumenty HTML generowane przez tworzone aplikacje powinny zawierać w stopce imię i nazwisko autora.
 • Do zrealizowania w ramach przedmiotu będą 2 mini-projekty oraz 1 projekt zaliczeniowy.
 • Warunkiem uzyskania punków za projekt jest jego przesłanie na mail wskazany przez prowadzącego (lub dostarczenie kodu prowadzącemu w inny sposób).
 • Za każdy mini-projekt (realizowany na zajęciach/w domu) oddany w terminie można uzyskać maksymalnie 2 punkty.
 • Za każdy mini-projekt (realizowany na zajęciach/w domu) oddany po terminie można uzyskać maksymalnie 1 punkt.
 • Za projekt zaliczeniowy (realizowany na zajęciach/w domu) oddany w terminie można uzyskać maksymalnie 6 punktów.
 • Za projekt zaliczeniowy (realizowany na zajęciach/w domu) oddany po terminie można uzyskać maksymalnie 3 punkty.
 • Pierwszy mini-projekt należy dosłać mailem do 16.04.
 • Drugi mini-projekt należy dosłać mailem do 30.04.
 • Projekt zaliczeniowy należy zdać osobiście do 10.06.
 • Ocena końcowa zależy od liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelką:
  Punkty Ocena
  <9 - 10) 5.0
  <8 - 9) 4.5
  <7 - 8) 4.0
  <6 - 7) 3.5
  <5 - 6) 3.0
  <0 - 5) 2.0

Materiały do laboratorium:

Kurs HTML i CSS
Kurs podstaw języka HTML (tabele, ramki etc.)
HTML w przykładach.
HTML Podstawy
Ramki i tabelki
Listy i formularze
Obrazki i tła
CSS - lista własności
CSS - selektory
Kurs HTML i CSS.
Kurs CSS'a
Kurs HTML'a
Strona pokazująca ciekawe zastosowanie CSS.

Edytor HTML
Edytor CSS


Przydatne strony:

PHP w przykładach
Projektowanie aplikacji internetowych
Ściąga z PHP.

Zaloguj sięValid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!
OSWD templates