Category Archives: teaching

Tematy prac mgr 2016/2017

Temat Opracowanie zbioru testowego dla metod automatycznego odpowiadania na pytania w języku naturalnym
Cel pracy Celem pracy jest opracowanie zbioru testowego dla metod automatycznego odpowiadania na pytania w języku naturalnym z wykorzystaniem powiązanych danych opisujących dziedzinę uczenia maszynowego.
Zadania 1. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

2. Pobranie danych o eksperymentach uczenia maszynowego z portalu OpenML (http://www.openml.org) jako powiązanych danych (Linked Data) za pomocą istniejących narzędzi.

3. Przygotowanie zestawu pytań w języku naturalnym (j. angielski) i odpowiadających im zapytań w języku SPARQL odnoszących się do pobranego zbioru powiązanych danych z OpenML. Zestaw pytań ma zostać opracowany w formacie podobnym do wykorzystywanych w QALD challenge (Open Challenge on Question Answering over Linked Data).

4. Ewaluacja wybranych dostępnych systemów odpowiadania na pytania (question answering) na przygotowanym zbiorze testowym i opracowanie wyników.

Promotor Dr inż. Agnieszka Ławrynowicz
   
Temat Metoda ekstrakcji wiedzy z wykorzystaniem głębokich sztucznych sieci neuronowych
Cel pracy Celem pracy jest opracowanie i ewaluacja metody ekstrakcji wiedzy z tekstów w języku naturalnym z wykorzystaniem wiedzy kontekstowej poprzez osadzanie (embedding) elementów bazy wiedzy dziedzinowej w danych wektorowych przetwarzanych przez głębokie sieci neuronowe (deep neural networks).
Zadania 1. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

2. Opracowanie metody osadzania (embedding) wybranych elementów bazy wiedzy w danych wektorowych, bazując na wybranych modelach wektorowych języka naturalnego (word2vec, GloVe, softmax itp.)

3. Opracowanie architektury głębokiej sieci neuronowej przetwarzającej wzbogacone dane wektorowe z wykorzystaniem dostępnego frameworku (np. Tensor Flow/ Theano).

4. Ewaluacja metody poprzez wyuczenie głębokiej sieci neuronowej (deep learning) do realizacji wybranego zadania ekstrakcji wiedzy z korpusu tekstów o uczeniu maszynowym.

Promotor Dr inż. Agnieszka Ławrynowicz

Zmienione godziny zajęć dla specjalności SUM IWPB, 13 grudnia 2014

  • Zajęcia (laboratoria) z przedmiotu “PO 3 Projektowanie aplikacji internetowych dla biznesu” odbędą się w dniu 13.12.2014 w sali 2.7.16 w godzinach 9:45-13:00 (prowadząca dr Agnieszka Ławrynowicz)
  • Zajęcia (laboratoria) z przedmiotu “Bezpieczeństwo w systemach komputerowych” odbędą się w dniu 13.12.2014 w salach 2.17.16/P6 w godzinach 13:30-16:40 (prowadzący dr Tomasz Łukaszewski)

Przełożone zajęcia z LO i konsultacje z dnia 3.12.2014

W związku z moim uczestnictwem na szkoleniu w dniu 3.12.2014, następujące zajęcia są odwołane w tym dniu i przełożone na inne terminy:

  • 9:45 (sala 2.7.16) na czwartek 27.11.14 (sala 1.6.23)
  • 13:30 (sala 2.7.16) na czwartek 11.12.14 (sala 1.6.23)

Konsultacje z 3.12.2014 są przełożone na wtorek 2.12.2014, godz. 13:00.

Temat pracy inżynierskiej prowadzonej w metodologii SCRUM

Zapraszam do realizacji pracy inżynierskiej w metodologii SCRUM z wykorzystaniem narzędzia JIRA Agile i platformy GitHub. Temat pracy inżynierskiej na razie zamieściłam tutaj na stronie. Temat powinien na dniach znaleźć się na stronie wydziałowej (z jakichś powodów jest w tym roku zamieszanie ze zgłaszaniem tematów, które na stronie wydziałowej pojawiają się “porcjami”). Już w czerwcu będę się profesjonalnie szkolić i robić certyfikat z metodologii SCRUM żeby móc Wam przekazać świeżą wiedzę na ten temat w ramach inżynierki. Do zespołu dołączy także mgr Jędrek Potoniec jako opiekun pracy.

Zajęcia ze Sztucznej Inteligencji 6.12.2013

W dniu 6.12.2013 (kiedy zaplanowane są godziny rektorskie w związku z Mistrzostwami Wlkp. w Programowaniu Zespołowym) odbędą się zajęcia laboratoryjne ze Sztucznej Inteligencji. Zajęcia są przeniesione do sali BT 2.7.16 dla wszystkich grup (9:45, 11:45, 13:30).

W czasie zajęć odbędą się konsultacje z projektu systemu eksperckiego (dla chętnych zaliczenie projektu:-) oraz zaliczenie części laboratorium poświęconej automatycznemu planowaniu (dla osób, które z różnych powodów nie uczestniczyły w zajęciach zaliczających automatyczne planowanie).

Przypominam, że zaliczenie projektów z systemów eksperckich, które uwzględnia także krótką prezentację projektu przed grupą laboratoryjną, odbędzie się 20 grudnia 2013. Wymagania odnośnie projektów można znaleźć tutaj. Przykładowe tematy znajdują się tutaj, a paczka przykładowych projektów z zeszłych lat (UWAGA: zrealizowanych w CLIPSie) znajduje się tutaj.