Analiza danych i sieci semantyczne dla Internetu Przedmiotów

Prowadzący

dr hab inż. Jerzy Stefanowski, prof. PP
dr inż. Agnieszka Ławrynowicz
dr inż. Tomasz Łukaszewski

Zasady oceniania

laboratorium
Ocena będzie średnią z dwóch ocen: z części dotyczącej sieci semantycznych (prowadząca: dr inż. Agnieszka Ławrynowicz) i analizy danych (prowadzący: dr inż. Tomasz Łukaszewski)
Z sieci semantycznych ocena będzie wystawiona na podstawie punktów:

  • 10 pkt za obecność na laboratorium
  • 40 pkt za zrealizowanie zadań cząstkowych podsumowujących dany temat na laboratorium 

W zależności od uzyskanej liczby punktów otrzymujecie następujące oceny:

punkty ocena
powyżej bardzo dobry
80-84 dobry plus
65-79 dobry
60-64 dostateczny plus
40-59 dostateczny
poniżej niedostateczny
wykład

 

Slajdy z wykładów

1. Wprowadzenie do technologii semantycznych slajdy  

2. Języki reprezentacji ontologii: RDFS, OWL slajdy

3. Język zapytań SPARQL. slajdy

4. Metadane slajdy

Laboratoria

1. RDF

slajdy

Ćwiczenie

zadanie

2. Tworzenie i manipulowanie grafami RDF

ćwiczenie

3. OWL

Ćwiczenie

4. Mongo DB i JSON-LD

Ćwiczenie (uwaga: w sali 1.6.22 będziemy korzystać z online’owych usług, np. https://www.tutorialspoint.com/mongodb_terminal_online.php)

5. Semantic Wiki ćwiczenie

Adres strony wiki: https://semantic.cs.put.poznan.pl/semwiki/

6. SPARQL

Zadania z sieci semantycznych (egzamin 2017)