Analiza danych i sieci semantyczne dla Internetu Przedmiotów

Prowadzący

dr hab inż. Jerzy Stefanowski, prof. PP
dr inż. Agnieszka Ławrynowicz
dr inż. Tomasz Łukaszewski

Zasady oceniania

laboratorium
Ocena będzie średnią z dwóch ocen: z części dotyczącej sieci semantycznych (prowadząca: dr inż. Agnieszka Ławrynowicz) i analizy danych (prowadzący: dr inż. Tomasz Łukaszewski)
Z sieci semantycznych ocena będzie wystawiona na podstawie punktów:

  • 50 pkt za zrealizowanie zadań cząstkowych podsumowujących dany temat na laboratorium 

W zależności od uzyskanej liczby punktów otrzymujecie następujące oceny:

punkty ocena
powyżej bardzo dobry
41-45 dobry plus
36-40 dobry
31-35 dostateczny plus
25-30 dostateczny
poniżej niedostateczny
wykład

 

Slajdy z wykładów

1. Wprowadzenie do technologii semantycznych slajdy  RDF. slajdy

2. Metadane slajdy

3. Języki modelowania ontologii: OWL, RDFS slajdy

4. Język SPARQL slajdy

Przykładowe zadania z egzaminu (***NEW***)

Laboratoria

1. Tworzenie i manipulowanie grafami RDF (przełożone na 25 marca 2019)

ćwiczenie tutorialowe 1
ćwiczenie tutorialowe 2

ćwiczenie zaliczeniowe (termin realizacji: 15 kwietnia 2019)

Dostęp do ćwiczenia na Collaboratory

2. Tworzenie ontologii w OWLu (18 marca 2019)

ProtegePizzaTutorial_20161204.pdf

wynikową ontologię proszę przesłać na alawrynowicz@cs.put.poznan.pl do 1 kwietnia 2019

3. SPARQL (15 kwietnia 2019)

ćwiczenie zaliczeniowe na Collaboratory (termin realizacji: 29 kwietnia 2019)

4. MongDB i JSON-LD ćwiczenie

Przykładowy terminal online