Sztuczna inteligencja – niestacjonarne

Materiały znajdują się w systemie LMS Moodle Politechniki Poznańskiej (WI – kurs “sztuczna inteligencja – laboratorium”).

Na laboratoriach będziemy realizować dwa tematy:

1. Uczenie maszynowe – zaliczenie na podstawie notatników Jupytera.

punkty (%) ocena
powyżej bardzo dobry
80-89 dobry plus
70-79 dobry
60-69 dostateczny plus
50-59 dostateczny
poniżej niedostateczny

2. Automatyczne planowanie 

Wprowadzenie – slady

Zaliczenie na podstawie: a) quizzu udostępnionego w systemie LMS Moodle (25% oceny – 25 pkt), b) rozwiązania zadania, które zostanie udostępnione przez prowadzącego na ostatnich zajęciach (75% oceny – 75 pkt)

PUNKTY (%) OCENA
powyżej bardzo dobry
80-89 dobry plus
70-79 dobry
60-69 dostateczny plus
50-59 dostateczny
poniżej niedostateczny

Ostateczna ocena będzie średnią z ocen z dwóch części.