Sztuczna inteligencja

Informacje wstępne

Przedmiot poświęcony jest podstawowym technikom sztucznej inteligencji. W szczególności program laboratoriów obejmuje zagadnienia automatycznego planowania, sposoby przeszukiwania przestrzeni stanów w grach, systemy regułowe. Bieżące informacje dotyczące zajęć: http://www.cs.put.poznan.pl/jpotoniec/?cat=4

Wykład i część grup laboratoryjnych prowadzi dr Artur Michalski, laboratoria prowadzi również mgr inż. Ewa Kowalczuk.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się co tydzień, zgodnie z harmonogramem podanym na stronie Wydziału. Obecność na zajęciach, zgodnie z regulaminem studiów, jest obowiązkowa i kontrolowana.

Wstępny harmonogram zajęć

 1. Omówienie organizacji zajęć. Wprowadzenie do automatycznego planowania
 2. Język PDDL. Automatyczne planowanie w świecie klocków i dla Wież Hanoi.
 3. Automatyczne planowanie dla problemu robotów portowych (Dock-Worker Robots).
 4. Zadanie do samodzielnej realizacji z automatycznego planowania
 5. Systemy regułowe 1. Omówienie zadania do samodzielnej realizacji (system ekspercki).
 6. Systemy regułowe 2.
 7. Systemy regułowe 3.
 8. Omówienie zadania z gier. Ćwiczenia przy tablicy z podstawowych algorytmów.
 9. Prezentacje systemów eksperckich 1.
 10. Prezentacje systemów eksperckich 2.
 11. Konsultacja projektów z gry.
 12. Konsultacja projektów z gry.
 13. Konsultacja projektów z gry.
 14. Konsultacja projektów z gry.
 15. Konsultacja projektów z gry.

Zasady oceniania

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie dwóch projektów i jednego zadania realizowanego w ramach zajęć. Zarówno projekty, jak i zadanie, domyślnie realizowane są w parach. Dla osób ceniących sobie niezależność istnieje możliwość wykonania ich w pojedynkę, nie zmniejsza to jednak stopnia trudności.

Bazowo do zdobycia jest 100 punktów zgodnie z poniższym schematem:

Punkty Zadanie
25 System ekspercki
25 Zadanie z automatycznego planowania
50 Turniej programów grających

Dodatkowe punkty będzie można zdobyć za aktywność na zajęciach.

Skala ocen

Liczba punktów Ocena
[0;50] 2,0
(50;60] 3,0
(60;70] 3,5
(70;80] 4,0
(80;90] 4,5
(90;∞) 5,0

Zadanie z automatycznego planowania

Zadanie będzie wykonywane w parach, w trakcie jednej jednostki zajęć laboratoryjnych. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym kluczem:

Punkty Podzadanie
17 Zaprojektowanie potrzebnych typów, predykatów i operatorów
1,5 Formalne opisanie stanu początkowego
1,5 Formalne opisane celu
2,5 Implementacja w języku PDDL
2,5 Podanie planu