Wyniki kolokwium z wykładu z LO

Wyniki można obejrzeć tutaj.

Gratuluję wszystkim, którzy zaliczyli test a jeszcze bardziej tym, którzy zaliczyli z dobrym lub bardzo dobrym wynikiem.
Jednocześnie przepraszam za długi czas jaki upłynął od kolokwium do czasu publikacji wyników.