Sztuczna Inteligencja (niest.)

Spis tematów laboratoriów

I. Metody symboliczne: automatyczne planowanie (PDDL), reprezentacja wiedzy

  1. Wprowadzenie do automatycznego planowania  (slajdy  *.pdf)
  2. Język PDDL. Świat klocków i wieże Hanoi w PDDL.
  3. Quiz link do quizu
  4. Ćwiczenia
  5. Zadanie do samodzielnej realizacji z automatycznego planowania *.pdf
  6. Reprezentacja wiedzy: język OWL

II. Metody statystyczne: Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe

1. Uczenie maszynowe: wstęp, regresja liniowa i wielomianowa, regularyzacja
2. Uczenie maszynowe: klasyfikacja, regresja logistyczna
3. Sieci neuronowe: wprowadzenie
4. Sieci neuronowe: sieci konwolucyjne

 

Zasady oceniania

Zaliczenie z laboratorium tej części przedmiotu (Sztuczna Inteligencja) będzie można zdobyć na podstawie punktów za następujące zadania:

ZADANIE PUNKTY
PDDL: quiz 10
PDDL: zadanie 20
OWL tutorial 20
Uczenie maszynowe: student(ka) przedstawia do oceny wybrany notatnik Jupytera 25
Sieci neuronowe: student(ka) przedstawia do oceny wybrany notatnik Jupytera 25
RAZEM 100

 

Na podstawie punktów zostanie wyznaczona ocena zgodnie z tabelą:

PUNKTY OCENA
powyżej 90 bardzo dobry
81-90 dobry plus
71-80 dobry
61-70 dostateczny plus
50-60 dostateczny
poniżej 50 niedostateczny