Dla kogo przeznaczony

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów kierunku Informatyka - studia magisterskie (II stopień)

Politechnika Poznańska - specjalności: TPD, IWPB

Na skróty

Tematyka

W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące zagadnienia

 • Architektura Hurtowni Danych
 • Modelowanie Hurtowni Danych
 • Partycjonowanie danych
 • Modelowanie wymiarów
 • Perspektywy zmaterializowane i przepisywanie zapytań
 • Integracja danych
 • Funkcje tablicowe

Reguły zaliczenia przedmiotu

Ocena z wykładu

Ocena z wykładu wynika głównie z oceny uzyskanej podczas egzaminu.

Egzamin ma formę testu i można na nim korzystać z wszelkich nieelektronicznych materiałów.

Jeśli zostanie to ustalone na początku semestru, to ocena z zaliczonego egzaminu może być podniesiona na podstawie indywidualnej obecności/aktywności studenta na wykładach (maksymalnie o pół punktu ocenowego).

Ocena poprawkowa z wykładu opiera się tylko i wyłącznie na liczbie punktów zdobytych na poprawkowym egzaminie, który również ma formę testu.
Brak ewentualnej możliwości skorzystania z punktów za obecność/aktywność na wykładzie dotyczy również tych osób, które w terminie egzaminu poprawkowego będą podchodziły do egzaminu po raz pierwszy.

Plan zajęć (wykład)

 1. Problematyka integracji danych i architektury HD,
  Modelowanie danych

 2. Procesy ETL

 3. Indeksy w HD

 4. Optymalizacja przetwarzania analitycznego

 5. Perspektywy materializowane

Przykładowe sprawdziany zaliczeniowe dla grupy podstawowej

 1. Zestaw 1
 2. Zestaw 2
 3. Zestaw 3
 4. Zestaw 4
 5. Zestaw 5
 6. Zestaw 6
 7. Zestaw 7
 8. Zestaw 8
 9. Zestaw 9