Dla kogo przeznaczony

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych kierunku Informatyka,
PWSZ Gniezno, semestr 4 (Systemy Baz Danych I) i 5 (Systemy Baz Danych II)

Na skróty

Tematyka wykładu SBD I

W ramach wykładu z przedmiotu Systemy Baz Danych I omówione zostaną następujące zagadnienia:

Tematyka laboratorium SBD I

W ramach laboratorium z przedmiotu Systemy Baz Danych I omówione zostaną następujące zagadnienia:

Materiały - Systemy Baz Danych I

Dodatkowe informacje

Instrukcja tworzenia nowego konta na komputerze na laboratoriach/projekcie

Skrypt tworzący schemat, wykorzystywany podczas zajęć – SQL

Struktura relacji schematu

Instrukcja instalacji bazy danych PostgreSQL

Lista obecności

Sprawdzian zaliczeniowy

Schemat relacji - wypożyczenia

Przykładowy egzamin

Egzamin