Dla kogo przeznaczony

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych kierunku Informatyka,
PWSZ Gniezno, semestr 4 (Systemy Baz Danych I) i 5 (Systemy Baz Danych II)

Na skróty

Tematyka wykładu SBD II

W ramach wykładu z przedmiotu Systemy Baz Danych II omówione zostaną następujące zagadnienia:

Tematyka projektu SBD II

W ramach projektu z przedmiotu Systemy Baz Danych II omówione zostaną następujące zagadnienia:

Materiały - Systemy Baz Danych II

Dodatkowe informacje

Instrukcja tworzenia nowego konta na komputerze na laboratoriach/projekcie

Skrypt tworzący schemat, wykorzystywany podczas zajęć – SQL

Struktura relacji schematu

Instrukcja instalacji bazy danych PostgreSQL