Dla kogo przeznaczony

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów dziennych kierunku Informatyka, specjalizacja TPD

Na skróty

Tematyka

W ramach zajęć laboratoryjnych omawiane są zagadnienia związane z przetwarzaniem w obiektowo-relacyjnych baza danych:

 • danych przestrzennych,
 • dużych obiektów tekstowych,
 • danych multimedialnych (obrazy, dźwięk, wideo).
Dwa pierwsze zagadnienia omawiane są przeze mnie, trzecie jest przedstawiane przez dr inż. Marka Wojciechowskiego.

Reguły zaliczenia przedmiotu

Ocena z laboratorium

Na ostateczną ocenę z laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane z każdego z trzech wymienionych zagadnień.
Na ocenę z każdego z dwóch pierwszych (omawianych przeze mnie zagadnień) składa się:

 • Aktywność zarejestrowana podczas zajęć laboratoryjnych
 • Punkty zdobyte na kolokwiach częściowych
Na aktywność zarejestrowaną podczas zajęć laboratoryjnych składają się:
 • Obecność na zajęciach
 • Wyniki wejściówek
 • Punkty za aktywność
 • Punkty za mini-projekty

Plan zajęć

 1. Przetwarzanie danych przestrzennych

  Wprowadzenie, typ SDO_GEOMETRY

  Metadane, indeksowanie, przetwarzanie

  Standard SQL/MM

  Układy współrzędnych, geometrie LRS

  Sieciowy Model Danych i jego przetwarzanie

  Materiały pomocnicze

 2. Przetwarzanie dużych obiektów tekstowych

  Materiały do zajęć

Przydatne oprogramowanie / zbiory danych

 1. gvSIG

  gvSIG is a tool oriented to manage geographic information. It is characterized by a user-friendly interface, with a quick access to the most usual raster and vector formats. In the same view it includes local as well as remote data through a WMS, WCS or WFS source.

  Przydatne do wizualizacji danych przestrzennych

 2. SQLDeveloper + GeoRaptor

  The purpose of GeoRaptor project is to extend Oracle SQL Developer with additional functionality for database administrators or developers working with Oracle Spatial data.

  Przydatne do wizualizacji danych przestrzennych

 3. Natural Earth

  Natural Earth is a public domain map dataset available at 1:10m, 1:50m, and 1:110 million scales. Featuring tightly integrated vector and raster data, with Natural Earth you can make a variety of visually pleasing, well-crafted maps with cartography or GIS software.

  Przydatne do nauki przetwarzania danych przestrzennych i nie tylko