Dla kogo przeznaczony

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów kierunku Informatyka - studia magisterskie (II stopień)

Politechnika Poznańska - specjalność TPD

Na skróty

Tematyka

W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące zagadnienia

Reguły zaliczenia przedmiotu

Ocena z laboratorium

Ocena z laboratorium wynika z dwóch składowych:

 • Aktywności zarejestrowanej podczas zajęć laboratoryjnych
 • Punktów zdobytych podczas testów z poszczególnych zagadnień
 • Projektu
Na aktywność zarejestrowaną podczas zajęć laboratoryjnych składają się:
 • Obecność na zajęciach
 • Punkty za aktywność na zajęciach

Plan zajęć

 1. Obiektowe bazy danych - db4o

  Slajdy

  Zadania

  Pliki

 2. Systemy przetwarzania danych strumieniowych - Esper

  Slajdy

  Zadania

  Pliki

 3. Grafowe bazy danych - Neo4j

  Slajdy

  Zadania

  Pliki

 4. Obiektowo relacyjne bazy danych

  Slajdy - wersja podstawowa - skrócona

  Zadania - wersja podstawowa - skrócona

  Slajdy - wersja alternatywna

  Zadania - wersja alternatywna

  Pliki - wersja alternatywna

  Zastosowanie mechanizmów obiektowych w RDBMS

  Funkcje tabelaryczne

  Tworzenie własnych typów indeksów

  Tworzenie własnych funkcji grupujących (agregatów)

Strony projektów studenckich

 1. Rocznik 2011/2012, semestr letni, studia dzienne