Dla kogo przeznaczony

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów dziennych kierunku Informatyka

Na skróty

Karta ECTS

Karta ECTS opisuje następujące zagadnienia:
wymagania wstępne, cel przedmiotu, zakładane efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia (sposoby zaliczenia laboratorium i wykładu), treści programowe (plan zajęć), metody dydaktyczne, literatura podstawowa i uzupełniająca, bilans czasu pracy.

Plan zajęć

  Podstawowe standardy XML

 1. XPath

  Materiały do zajęć

  Pliki do zadań

 2. Przestrzenie nazw XML

  Materiały do zajęć

 3. XSL

  Materiały do zajęć

  Pliki do zadań

 4. XML-Schema

  Materiały do zajęć

  Pliki do zadań

  Alternatywy?

 5. XQuery

  Materiały do zajęć

  Pliki do zadań

 6. XForms

  Materiały do zajęć

 7. XML a RDBMS

 8. SQL/XML

  Materiały do zajęć

 9. XML(Type)

  Materiały do zajęć

 10. XSQL Pages

  Materiały do zajęć

 11. Bazy Danych Dokumentów XML

 12. Bazy Danych Dokumentów XML

  Materiały do zajęć

 13. XQuery Update Extension i XUpdate

  Materiały do zajęć

  Pliki do zadań

 14. Indeksy strukturalne

  Materiały do zajęć

 15. Współbieżność

  Materiały do zajęć

 16. Materiał uzupełniający

 17. SVG

  Materiały do zajęć

 18. XSL-FO

  Materiały do zajęć

  Pliki do zadań

 19. GML

  Materiały do zajęć

 20. Mapowanie XML->SQL

  Materiały do zajęć

Przydatne oprogramowanie

 1. XML Copy Editor

  XML Copy Editor is free software released under the GNU General Public License. It is available in Catalan, Chinese (simplified and traditional), Dutch, English, French, German, Italian, Slovak, Swedish and Ukrainian. There are Linux packages for Arch, Fedora, Gentoo, Slackware and Ubuntu. A WinPenPack portable version is also available.

  Przydatne do nauki: ~XPath~, DTD, XSL, Schematów XML

 2. eXist

  eXist-db is an open source database management system entirely built on XML technology. It stores XML data according to the XML data model and features efficient, index-based XQuery processing.

  Przydatne do nauki: XPath, Baz Danych Dokumentów XML, XQuery, XQuery Update Extensions

Literatura

 1. XML na poważnie
  Autorzy: Przemysław Kazienko, Krzysztof Gwiazda
  Wydawnictwo: Helion, 2002
 2. Beginning XML, 4th Edition
  Autorzy: David Hunter, Jeff Rafter, Joe Fawcett, Eric van der Vlist, Danny Ayers
  Wydawnictwo: Wrox, 2007
 3. XML dla każdego (org: Teach Yourself XML in 21 Days)
  Autorzy: Simon North, Paul Hermans; tł. Tomasz Żmijewski
  Wydawnictwo: Helion, 2000
 4. Wszystko o XML Schema (org: Definitive XML Schema)
  Autorzy: Priscilla Walmsley; tł. Szymon Zioło
  Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008
 5. XSLT : vademecum profesjonalisty (org: Inside XSLT)
  Autorzy: Steven Holzner; tł. Tomasz Żmijewski, Robert Riger
  Wydawnictwo: Helion, 2002

 6. Data on the Web, S. Abiteboul, Serge Abiteboul, Peter Buneman, Dan Suciu, Morgan Kaufmann Pub, 1999
 7. XML Data Management, A. B. Chaudhri, A. Rashid, R. Zicari, Addison-Wesley, 2003
 8. XQuery, Priscilla Walmsley, O'Reilly, 2007
 9. XSLT, Doug Tidwell, O'Reilly, 2008

 10. Namespaces in XML 1.0 - http://www.w3.org/TR/xml-names/, 2006
 11. XML Schema - http://www.w3.org/XML/Schema, 2004
 12. SQL/XML is Making Good Progress, A. Eisenberg, J.Melton, ACM SIGMOD Record Vol. 31, No. 2., 2002
 13. Database Languages - SQL - Part 14: XML-Related Specifications (SQL/XML), 2006
 14. XQuery - http://www.w3.org/XML/Query/, 2007
 15. XQuery Update Extension - http://www.w3.org/TR/xquery-update-10-requirements/, 2007

Grupa dyskusyjna

Zapisz się do TXML_II_PP_Dzienne
E-mail:
Odwiedź tę grupę

Moje punkty

Punkty za zajęcia umieszczane są na bieżąco w bazie danych. Dostępne są one z Twojego konta w bazie danych za pomocą podanych przez prowadzącego perspektyw.

Ponadto, dla Twojej wygody została stworzona aplikacja. Dostępna jest ona z poziomu sieci uczelnianej za pomocą poniższego linku.

Pamiętaj o uwzględnieniu wielkości liter hasła.

Moje punkty

Zaliczenia i egzaminy