Programowanie systemowe i współbieżne

Skrypt do ćwiczeń

Jest dostępny dokument w formacie PDF będący zbiorem ćwiczeń wykonywanych na zajęciach z Programowania systemowego i współbieżnego. Skrypt jest również dostępny w wersji do wydruku.

Dodatkową pomocą mogą być zapisy sesji konsolowych (screencast) dla poszczególnych ćwiczeń.

Inne materiały

Inne materiały do przedmiotu Programowanie współbieżne: