Anna Kobusińska

Programowanie systemowe i współbieżne

Contact

Specyfikacja projektu:

Specyfikacja projektu 2021/2022: [specyfikacja.pdf ]Slajdy:

Zestawienie nazw funkcji i ich parametrów: [slajdy.pdf ]


Zagadnienia:

 1. Operacje na plikach [ teoria.pdf ] [ zadania.pdf ]
   tworzenie, odczytywanie i zapisywanie plików, manipulacja deskryptorami
 2. Procesy [ teoria.pdf ] [ zadania.pdf ]
   tworzenie i usuwanie procesów potomnych, proces "zombi", proces "sierota", odczytywanie i zapisywanie plików, manipulacja deskryptorami

 3. Sygnały [teoria-opis ] [teoria-funkcje.pdf ] [zadania.pdf ]
   wysyłanie sygnałów, oczekiwanie na sygnał, określenie sposobu obsługi sygnałów

 4. Potoki [teoria.pdf ] [zadania.pdf ]
   wymiana danych pomiędzy procesami: tworzenie, stosowanie i usuwanie potoków, odczyt i zapis danych

 5. Kolejki FIFO [teoria.pdf ] [zadania.pdf ]
   tworzenie i usuwanie kolejek FIFO, odczyt i zapis danych, tworzenie programów klient-serwer

 6. Komunikacja między procesami z wykorzystaniem mechanizmów komunikacji i synchronizacji procesów IPC (Inter Process Communication)
  • Kolejki komunikatów [teoria.pdf ] [zadania.pdf ]
    możliwość przekazywania określonych porcji danych

  • Pamięć współdzielona [teoria.pdf ] [zadania.pdf ]
    współdzielenie kilku procesom tego samego fragmentu wirtualnej przestrzeni adresowej

  • Semafory [teoria.pdf ]
    umożliwiają synchronizację procesów w dostępie do współdzielonych zasobów ( np. do pamięci współdzielonej)

 7. Watki [teoria.pdf ] [przyklady.pdf ] [zadania.pdf ]
   tworzenie watków, synchronizacja watków za pomoca zamków i zmiennych warunkowych

Przykłady:

Przykłady do tematów omawianych na zajęciach zostały opracowane przez dr D.Wawrzyniaka [przykłady.pdf ]


Refcards:

Ansi-C Reference card [refcard.pdf ]


Literatura:

 1. Bach M.J., "Budowa systemu operacyjnego UNIX", WNT 1995
 2. Rochkind M.J., "Programowanie w systemie UNIX dla zaawansowanych", WNT 1997
 3. Gray J.S., "Interprocess communication in UNIX"

Anna Kobusińska

PhD, DSc.


Institute of Computing Science
Poznan University of Technology
Piotrowo 2,
60-965 Poznan, Poland


Office:
Centrum Wykładowe PP, room 4
tel: (+48 61) 665-29-64
fax: (+48 61) 877-15-25E-mail:
Anna.Kobusinska [at] cs.put.poznan.pl