Zarządzanie systemami komputerowymi

Wykłady

  1. Zarządzanie oprogramowaniem

  2. Archiwizacja i odtwarzanie

  3. LDAP

  4. Rozproszone systemy plików

Laboratorium

Ćwiczenia laboratoryjne są opisane w skrypcie, który jest też dostępny w wersji do wydruku.

Inne materiały