Zarządzanie systemami komputerowymi

Wykłady

  1. Zarządzanie oprogramowaniem

  2. LDAP

  3. Archiwizacja i odtwarzanie

  4. Rozproszone systemy plików

Laboratorium

Ćwiczenia laboratoryjne są opisane w skrypcie, który jest też dostępny w wersji do wydruku.

Inne materiały