Konstrukcja systemów chmurowych

Wykłady

  1. Wirtualizacja

  2. Konteneryzacja

  3. Cloud computing

  4. Systemy składowania danych

  5. Rozproszone systemy plików

Laboratorium

Ćwiczenia laboratoryjne są opisane w skrypcie, który jest też dostępny w wersji do wydruku.