Technologie internetowe w przetwarzaniu rozproszonym

Wykłady

Laboratorium

Zaliczenie

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie krótkiego sprawdzianu, który będzie miał miejsce na ostatnim wykładzie.

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie 2 projektów.