Sieci Komputerowe I

(19/06/2019) Sale laboratoryjne udostępnione do ćwiczeń

W najbliższy wtorek (25/06/2019) w godzinach 9:30-11:30 w salach laboratoryjnych będzie można poćwiczyć przed zaliczeniem poprawkowym.

(17/06/2019) Wyniki kolokwium, proponowane oceny, termin kolokwium poprawkowego

Tabelka z wynikami (Wszystkie grupy (M. Kokociński, T. Kobus)) została uaktualniona o wyniki z kolokwium oraz proponowane oceny.

Zaliczenie poprawkowe odbędzie się w czwartek 27/06/2019 w godzinach 9:00-11:00 w salach 1.6.16 i 1.6.18.

W wolnej chwili prosiłbym także o wypełnienie ankiet (Ankieta oceny laboratoriów). Komentarze oczywiście mogą dotyczyć również kolokwium.


Materiały

Zajęcia Moduł Slajdy Materiały dodatkowe (M. Kalewski, M. Libuda)
1 Wstęp pdf Model warstwowy i architektura sieci komputerowej
1-2 Adresacja IP pdf Adresacja IPv4 (1) (2)
3 Podstawowe narzędzia, warstwa fizyczna pdf Konfigurowanie systemu Linux do pracy w sieci IP
4 Warstwa łącza danych pdf Urządzenia sieciowe technologii Ethernet
5 Warstwa sieciowa pdf Protokół ARP
6 Routing statyczny w Linuksie pdf Statyczny wybór trasy w systemie Linux
7 Routing statyczny w routerach Cisco pdf Statyczny wybór trasy w routerach Cisco
8 Routing dynamiczny (OSPF) w routerach Cisco pdf Dynamiczny wybór trasy w routerach Cisco (RIP)
9 Sieci VLAN pdf Konfiguracja sieci VLAN
10 Warstwa transportowa pdf  
11 Filtracja pakietów - zapora ogniowa pdf Filtracja pakietów w systemie Linux
12 Filtracja pakietów - NAT pdf Translacja adresów sieciowych w systemie Linux
  Referencje do materiałów i rysunków pdf  
  Wszystkie moduły pdf  

Patrz też:

Wykorzystanie materiałów do własnych zajęć/pracy: Teaching / Dydaktyka.


Wyniki kartkówek/kolokwiów


Zaliczenie

Niezbędne do otrzymania zaliczenia:

  • Obecność na zajęciach.
  • Samodzielne wykonywanie zadań.
  • Pozytywna ocena z kartkówek i kolokwium zaliczeniowego.

Pod uwagę brana jest też aktywność na zajęciach.


Kontakt

W przypadku kontaktu mailowego proszę o dopisanie prefiksu [SK] do tematu wiadomości.

Informacje kontaktowe i dotyczące dyżurów: Contact Information.