Sieci Komputerowe I

(13/04/2019) Wyniki kartkówek

Uaktualnione wyniki kartkówek dostępne są tutaj: Wszystkie grupy (M. Kokociński, T. Kobus).

Kilka uwag ogólnych dotyczących zadań:

  • wpisy w tablicach routingu dotyczą sieci, a nie konkretnych adresów IP,
  • żeby sprawdzić czy dany adres należy do danej sieci, należy wziąć ten adres, wykonać logiczny AND z maską sieci i sprawdzić czy dostanie się adres sieci,
  • brama określana jest przez adres konkretnego urządzenia funkcjonującego w którejś sieci lokalnej urządzenia, którego routing konfiguruję,
  • zeby uzyskać adres sieci, w której funkcjonuje dany adres IP, należy wziąć ten adres IP i wykonać logiczny AND z maską (która jest podawana dla danego adresu IP),

Przed najbliższymi zajęciami proszę dokładnie przeanalizować:

  • przykłady tablic routingu ze slajdów,
  • jakie informacje są umieszczone w tablicy routingu (ip route), w szczególności czym różną się wpisy dotyczące lokalnych i zdalnych sieci (odpowiednio wpisy z src i via) oraz co oznaczają poszczególne adresy,
  • jaka jest procedura wyboru trasy.

Materiały

Zajęcia Moduł Slajdy Materiały dodatkowe (M. Kalewski, M. Libuda)
1 Wstęp pdf Model warstwowy i architektura sieci komputerowej
1-2 Adresacja IP pdf Adresacja IPv4 (1) (2)
3 Podstawowe narzędzia, warstwa fizyczna pdf Konfigurowanie systemu Linux do pracy w sieci IP
4 Warstwa łącza danych pdf Urządzenia sieciowe technologii Ethernet
5 Warstwa sieciowa pdf Protokół ARP
6 Routing statyczny w Linuksie pdf Statyczny wybór trasy w systemie Linux
7 Routing statyczny w routerach Cisco pdf Statyczny wybór trasy w routerach Cisco
8 Routing dynamiczny (OSPF) w routerach Cisco pdf Dynamiczny wybór trasy w routerach Cisco (RIP)
9 Sieci VLAN pdf Konfiguracja sieci VLAN
10 Warstwa transportowa pdf  
11 Filtracja pakietów - zapora ogniowa pdf Filtracja pakietów w systemie Linux
12 Filtracja pakietów - NAT pdf Translacja adresów sieciowych w systemie Linux
  Referencje do materiałów i rysunków pdf  
  Wszystkie moduły pdf  

Patrz też:

Wykorzystanie materiałów do własnych zajęć/pracy: Teaching / Dydaktyka.


Wyniki kartkówek/kolokwiów


Zaliczenie

Niezbędne do otrzymania zaliczenia:

  • Obecność na zajęciach.
  • Samodzielne wykonywanie zadań.
  • Pozytywna ocena z kartkówek i kolokwium zaliczeniowego.

Pod uwagę brana jest też aktywność na zajęciach.


Kontakt

W przypadku kontaktu mailowego proszę o dopisanie prefiksu [SK] do tematu wiadomości.

Informacje kontaktowe i dotyczące dyżurów: Contact Information.