Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Strona przedmiotu

Laboratioria

Prowadzący: mgr inż. Bartosz Wieloch
e-mail: imię.nazwisko@cs.put.poznan.pl

Zaliczenie laboratoriów na podstawie oceny pracy studentów na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów.

Zajęcia

  1. Wstęp (Python, NumPy, OpenCV)
  2. Operacje na pojedynczych pikselach
  3. Obsługa okienek
  4. Przetwarzanie lokalne
  5. Operacje morfologiczne i inne

Projekty

  1. Projekt 1
  2. Projekt 2


Powered by PmWiki