Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Strona laboratorium

Zajęcia 5 - Operacje morfologiczne i inne

Zadania

 1. Sprawdź działanie funkcji cv2.erode i cv2.dilate dla różnej liczby iteracji. Efekt najlepiej zaobserwować na dwukolorowym obrazie (czarno-białym). Efekt najlepiej zaobserwować na dwukolorowym obrazie (czarno-białym), np. takim.
  Uwaga 1: jeśli parametr kernel=None to używany jest element strukturalny o wymiarach 3x3.
  Uwaga 2: w Pythonie można podawać jawnie nazwy parametrów, np:
  cv2.erode(img, None, iterations=3)
  
 2. Dla prostego obrazu sprawdź działanie erozji i dylatacji gdy element strukturalny ma inny kształt (np. jest macierzą o wymiarach 1x3).
 3. Sprawdź działanie innych operacji morfologicznych używając funkcji cv2.morphologyEx.
 4. W binarnym obrazie (dwukolorowym) znajdź kontury używając funkcji cv2.findContours. Funkca findcontours modyfikuje obraz wejściowy oraz zwraca listę konturów oraz ich hierarchię. Można ją wywołać np. tak:
  contours, hierarchy = cv2.findContours( img.copy(),
    cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
  
 5. Oblicz (cv2.contourArea) oraz wyświetl pole powierzchni każdego znalezionego konturu.

Przykładowe rozwiązanie zadań


Powered by PmWiki