Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Strona laboratorium

Projekt 2

Projekt drugi jest pewnym uogólnieniem zadania z projektu pierwszego i podobnie jak poprzednio jego celem jest opracowanie metody która automatycznie:

 1. rozpozna w podanym obrazie obiekty,
 2. wyznaczy przybliżone współrzędne ich środków

Przykładowe obrazy:

Tym razem cechy wykrywanych obiektów są następujące:

 • wszystkie obiekty są podobne do siebie pod względem kształtu i rozmiaru,
 • kształt kulisty,
 • mogą różnić się od siebie kolorami,
 • należy spodziewać się, że obiekty mogą się stykać (nawet jeśli są tego samego koloru).

Przy oddawaniu ostatecznego projektu proszę zwrócić uwagę, że funkcja process przyjmuje tylko jeden argument - tablicę z analizowanym obrazem (obraz zawsze kolorowy - 3 kanały BGR) a zwraca listę współrzędnych obiektów (dowolna kolejność).

Dodatkowo w ostatecznej wersji nie powinno być żadnego kodu "testującego" który będzie uruchamiany podczas importowania pliku z programem (taki kod może być umieszczony tak jak w przykładowym pliku) ponieważ Państwa programy będą uruchamiane automatycznie.

Zaliczenie projektu

 • Projekty realizowane są w grupach dwuosobowych.
 • Przewidziany termin ukończenie projektu: 10.01.2012
 • Ostateczne zaliczenie projektu po wysłaniu mailem:
  1. pliku *.py (nazwa pliku: pro2_<NR_GRUPY>.py) z zaimplementowaną metodą (na początku pliku w komentarzu muszą znaleźć się imiona i nazwiska + nr indeksów wszystkich osób w grupie)
  2. krótkiego (ok. strony) sprawozdania w formacie pdf (nazwa pliku: pro2_<NR_GRUPY>.pdf); sprawozdanie będzie musiało zawierać opis działania ostatecznej metody (poszczególne etapy przetwarzania obrazu, ich cel/zadanie), dodatkowo: co sprawia danej metodzie problemy (z jakim typem obrazów opracowana metoda nie działa tak dobrze jak by się chciało), z czym sobie świetnie radzi, jak ewoluowało rozwiązanie i co było powodem wprowadzanych zmian itp.
 • Kryteria oceny:
  • jakość ostatecznych wyników (głównie poprawność zidentyfikowanych obiektów),
  • opis metody oraz jej unikalność,
  • czas działania programu,
  • czas dostarczenia maila z projektem.

Wyniki


ZESPÓŁ zestaw      TP FP FN czas[s]

1   pro2_set1    47  4  3  5.0813
    pro2_set2    179  0  1  9.5720
    pro2_set3    16 38 28  3.2381
    pro2_set4    180  4  0  9.4064
    pro2_set5    179  4  1  9.5021
    pro2_testset1  23 44 32  5.8181
         RAZEM 624 94 65 42.6180

3   pro2_set1    36  2 14 26.1182
    pro2_set2    131  2 49 66.5601
    pro2_set3     4 24 40 16.3015
    pro2_set4    140  7 40 66.6926
    pro2_set5    53 17 127 66.9922
    pro2_testset1  23 16 32 26.3592
         RAZEM 387 68 302 269.0238

4   pro2_set1    11  4 39  1.6098
    pro2_set2    180  0  0  3.9634
    pro2_set3     6 35 38  0.9705
    pro2_set4    180  0  0  3.9624
    pro2_set5    180  0  0  3.9604
    pro2_testset1  11  9 44  1.5695
         RAZEM 568 48 121 16.0360

5   pro2_set1    15  9 35  8.5145
    pro2_set2    162 14 18 24.2725
    pro2_set3     3 69 41  5.8925
    pro2_set4    165 24 15 24.4250
    pro2_set5    173 24  7 24.2156
    pro2_testset1  20 30 35  8.8155
         RAZEM 538 170 151 96.1356

6   pro2_set1    45  0  5  2.0123
    pro2_set2    180  0  0  2.8023
    pro2_set3    15 34 29  0.8527
    pro2_set4    175  0  5  2.8483
    pro2_set5    165  0 15  2.8518
    pro2_testset1  36 10 19  2.0961
         RAZEM 616 44 73 13.4635


Powered by PmWiki