Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Strona laboratorium

Biblioteka cvshow

Małą bibliotekę cvshow stworzyłem aby ułatwić wyświetlanie obrazów w OpenCV gdy używamy trybu interaktywnego Pythona. Dzięki niej nie jest potrzebne jawne wywoływanie funkcji cv2.waitKey ponieważ jest ona uruchamiana przez bibliotekę w osobnym wątku.

Bibliotekę można ściągnąć tutaj: cvshow.py (wersja zaktualizowana 24.10.2011)

Plik cvshow.py najlepiej zapisać sobie w tym samym katalogu w którym mamy swoje inne programy tworzone na zajęciach.

Ponieważ nie jestem studentem, nie ręczę za to czy działa ona prawidłowo - w szczególności nie biorę odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody w wyniku jej użytkowania :)

Wczytanie biblioteki

Bibliotekę należy sobie najpierw zaimportować, najlepiej w ten sposób:

from cvshow import *

Uwaga!

 • jeśli cvshow importujemy z programu który jest zapisany w tym samym katalogu co biblioteka to wszystko będzie działało,
 • jeśli chcemy używać cvshow bezpośrednio w konsoli to mamy kilka możliwości:
  1. najłatwiejsza - wczytać w Python IDLE plik cvshow.py i go uruchomić (F5) - od tej pory w konsoli mamy dostępne wszystkie funkcje
  2. przed zaimportowaniem cvshow dodać odpowiedni katalog do listy w których są szukane moduły
   import sys
   sys.path.insert(0, 'c:/...ścieżka do katalogu w którym jest cvshow.py')
   

Podstawowe wykorzystanie

 • aby wyświetlić dowolny obrazek należy wywołać funkcję show, np:
from cvshow import *
img = cv2.imread('jakis plik.png')
show(img) # tworzy okno o nazwie 'image'
show(img, 'inna nazwa okna')
 • domyślnie po naciśnięciu ESC wszystkie okna są zamykane (można to zmienić wywołując hideOnESC(False))
 • aby zamknąć wszystkie (lub jedno konkretne) okna należy użyć funkcji hide() lub hide(nazwa okna)


Powered by PmWiki