Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Strona laboratorium

Projekt 1

Celem projektu jest opracowanie metody która automatycznie:

 1. rozpozna w podanym obrazie obiekty,
 2. wyznaczy przybliżone współrzędne ich środków

Dodatkowo można pokazać poszczególne etapy przetwarzania obrazu (co najprawdopodobniej i tak będzie robione np. w celu dobrania odpowiednich wartości parametrów).

Pod tym adresem znajdują się schemat programu który można uzupełnić własnym kodem.

Przykładowe obrazy:

Cechy wykrywanych obiektów:

 • wszystkie obiekty są podobne do siebie nawzajem,
 • kształt mają raczej kulisty,
 • odróżniają się od tła, np. kolorem (w zestawie 1 dominuje czerwień)

Jak metoda przetwarzająca obraz powinna działać? Odpowiedź jest oczywista - skutecznie ;)
Podejść może być bardzo wiele, standardowo sensowne wydają się etapy takie jak:

 • Filtrowanie (np. filtr gausowski, medianowy) obrazu w celu usunięcia szumów i nieistotnych elementów.
 • Odróżnienie obiektów od tła przez np. binaryzacja/progowanie obrazu (np. progowanie po średniej jasności obrazu, na podstawie histogramu itp.), być może przez wyznaczanie konturów np. filtrem Sobela.
 • Detekcja obiektów (plam w obrazie) np. metoda wykrywania konturów - cv2.findContours, może cv2.floodFill)
 • Odfiltrowanie wykrytych obiektów które nie są poszukiwanymi obiektami (np. sprawdzając ich rozmiar, kształt, itp.)
 • Wyliczenie środka obiektów (np. wyliczając środek ciężkości używając momentów).
 • Niektóre etapy być może warto powtarzać dla różnych wartości parametrów a następnie w jakiś sposób integrować wyniki w kolejnych etapach analizy.

Przy oddawaniu ostatecznego projektu proszę zwrócić uwagę, że funkcja process przyjmuje tylko jeden argument - tablicę z analizowanym obrazem (obraz zawsze kolorowy - 3 kanały BGR) a zwraca listę współrzędnych obiektów (dowolna kolejność).

Dodatkowo w ostatecznej wersji nie powinno być żadnego kodu "testującego" który będzie uruchamiany podczas importowania pliku z programem (taki kod może być umieszczony tak jak w przykładowym pliku) ponieważ Państwa programy będą uruchamiane automatycznie.

Zaliczenie projektu

 • Projekty realizowane są w grupach dwuosobowych.
 • Czas przewidziany na ukończenie projektu: 4 tygodnie.
 • Ostateczne zaliczenie projektu po wysłaniu mailem:
  1. pliku *.py (nazwa pliku: pro1_<NR_GRUPY>.py) z zaimplementowaną metodą (na początku pliku w komentarzu muszą znaleźć się imiona i nazwiska + nr indeksów wszystkich osób w grupie)
  2. krótkiego (ok. strony) sprawozdania w formacie pdf (nazwa pliku: pro1_<NR_GRUPY>.pdf); sprawozdanie będzie musiało zawierać opis działania ostatecznej metody (poszczególne etapy przetwarzania obrazu, ich cel/zadanie), dodatkowo: co sprawia danej metodzie problemy (z jakim typem obrazów opracowana metoda nie działa tak dobrze jak by się chciało), z czym sobie świetnie radzi, jak ewoluowało rozwiązanie i co było powodem wprowadzanych zmian itp.
 • Kryteria oceny:
  • jakość ostatecznych wyników (głównie poprawność zidentyfikowanych obiektów),
  • opis metody oraz jej unikalność,
  • czas dostarczenia maila z projektem.

Wyniki

(jeszcze niekompletne!)


ZESPÓŁ zestaw      TP FP FN czas[s]

1   pro1_set1    18  1  1 11.0985
    pro1_set4    180  0  0 16.3242
    pro1_testset1  18 39 22 34.0463
    pro1_testset2  88  8  2  8.1481
         RAZEM 304 48 25 69.6170

3   pro1_set1    19  0  0 213.9318
    pro1_set4    180  0  0 134.5104
    pro1_testset1  16 20 24 451.1550
    pro1_testset2  90  0  0 67.8004
         RAZEM 305 20 24 867.3977

4   pro1_set1    14  0  5 11.6961
    pro1_set4    84  0 96 21.3090
    pro1_testset1  17  7 23 33.5729
    pro1_testset2  41  0 49  9.6978
         RAZEM 156  7 173 76.2759
    !LICZBA BŁĘDÓW! 35

(wersja tylko z usuniętm "błędem" wykonania)
4v1  pro1_set1    19  0  0 24.3154
    pro1_set4    178  1  2 53.0667
    pro1_testset1  38  9  2 47.0789
    pro1_testset2  90  0  0 26.5930
         RAZEM 325 10  4 151.0540

(wersja ze wszystkimi poprawkami)
4v2  pro1_set1    19  0  0 24.0311
    pro1_set4    180  0  0 50.2712
    pro1_testset1  38  9  2 46.0073
    pro1_testset2  90  0  0 25.1115
         RAZEM 327  9  2 145.4211

5   pro1_set1    17  0  2  0.1540
    pro1_set4    133 19 47  0.4436
    pro1_testset1  33  5  7  0.2798
    pro1_testset2  75  5 15  0.2180
         RAZEM 258 29 71  1.0954

(wersja z poprawkami)
5v2  pro1_set1    17  4  2  0.1563
    pro1_set4    180  0  0  0.4357
    pro1_testset1  34  8  6  0.2831
    pro1_testset2  90  0  0  0.2169
         RAZEM 321 12  8  1.0921

6   pro1_set1    18  0  1  0.1903
    pro1_set4    178  1  2  0.3525
    pro1_testset1  32  2  8  0.3610
    pro1_testset2  90  0  0  0.1765
         RAZEM 318  3 11  1.0803

 • TP (true positive) - liczba poprawnie wskazanych obiektów
 • FP (false positive) - liczba niepoprawnych wskazań (nie w środek obiektu lub kilkukrotnie w ten sam obiekt)
 • FN (false negative) - liczba niewskazanych obiektów
 • TP + FN = całkowita liczba obiektów do wskazania


Powered by PmWiki