From Krzysztof Krawiec

PO: Przetwarzanie Obrazów - Laboratoria

Strona przedmiotu

Laboratioria

Prowadzący: mgr inż. Bartosz Wieloch
e-mail: imię.nazwisko@cs.put.poznan.pl

Zaliczenie laboratoriów na podstawie oceny pracy studentów na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów.

Zajęcia

  1. Wstęp (Python, NumPy, OpenCV)
  2. Operacje na pojedynczych pikselach
  3. Obsługa okienek
  4. Przetwarzanie lokalne
  5. Operacje morfologiczne i inne

Projekty

  1. Projekt 1
  2. Projekt 2
Retrieved from http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec/wiki/?n=PO.Lab
Page last modified on November 28, 2011, at 01:02 AM