Sieci Komputerowe I

(14/06/2021) Szczegóły na temat zaliczenia praktycznego

Patrz: Zaliczenie praktyczne (aktualizacja 26/08/2021)


Materiały

Zajęcia

Moduł

Slajdy

Materiały dodatkowe (M. Kalewski, M. Libuda)

1

Wstęp

pdf

Model warstwowy i architektura sieci komputerowej

1-2

Adresacja IP

pdf

Adresacja IPv4 (1) (2)

3

Podstawowe narzędzia, warstwa fizyczna

pdf

Konfigurowanie systemu Linux do pracy w sieci IP

4

Warstwa łącza danych

pdf

Urządzenia sieciowe technologii Ethernet

5

Warstwa sieciowa

pdf

Protokół ARP

6

Routing statyczny w Linuksie

pdf

Statyczny wybór trasy w systemie Linux

7

Routing statyczny w routerach Cisco

pdf

Statyczny wybór trasy w routerach Cisco

8

Routing dynamiczny (OSPF) w routerach Cisco

pdf

Dynamiczny wybór trasy w routerach Cisco (RIP)

9

Sieci VLAN

pdf

Konfiguracja sieci VLAN

10

Warstwa transportowa

pdf

11

Filtracja pakietów - zapora ogniowa

pdf

Filtracja pakietów w systemie Linux

12

Filtracja pakietów - NAT

pdf

Translacja adresów sieciowych w systemie Linux

Referencje do materiałów i rysunków

pdf

Wszystkie moduły

pdf

Patrz też:

Wykorzystanie materiałów do własnych zajęć/pracy: Teaching / Dydaktyka.


Laboratoria online (grupy M. Kokocińskiego i T. Kobusa)

Narzędzia do komunikacji (AKTUALIZACJA 5/03/2020):

Ćwiczenia będą przeprowadzane na symulatorze GNS3 (aktualnie używana wersja to 2.2.5). Symulator można albo uruchomić bezpośrednio na swoim komputerze lub korzystać z maszyny wirtualnej z zainstalowanym GNS3:

Instalacja lokalna (bywa problematyczna):

Maszyna wirtualna z GNS3:

  • upewnij się, że masz VirtualBoxa w wersji co najmniej 6.1,

  • z uwagi na to, że GNS3 symuluje urządzenia sieciowe przez ich wirtualizację, aby symulator działał sprawnie, potrzebne jest wsparcie dla tzw. nested virtualization, które jest wspierane na procesorach Intela od piątej generacji procesorów Core i (Broadwell) - stąd dwie wersje maszyn wirtualnych,

  • do pobrania (uwaga, rozmiar 2.4 GB):

  • główny użytkownik to student (logowanie automatyczne) z hasłem student; dostęp do użytkowniak root przez sudo albo z hasłem fedora,

  • GNS3 uruchamiaj jako zwykły użytkownik (z terminala gns3 lub Programy -> Edukacja -> GNS3)

Upewnij się, że przed pierwszymi zajęciami możesz stworzyć prostą sieć.


Wyniki kartkówek/kolokwiów


Zaliczenie

Niezbędne do otrzymania zaliczenia:

  • Obecność na zajęciach.

  • Samodzielne wykonywanie zadań.

  • Pozytywna ocena z kartkówek i kolokwium zaliczeniowego.

Pod uwagę brana jest też aktywność na zajęciach.


Kontakt

W przypadku kontaktu mailowego proszę o dopisanie prefiksu [SK] do tematu wiadomości.

Informacje kontaktowe i dotyczące dyżurów: Contact Information.