Teaching / Dydaktyka

Most of the materials available in this section are in Polish.


Semestr zimowy:

Semestr letni:

Tematy prac dyplomowych (2020/2021)


Przedmioty prowadzone dawniej:


If you want to use my materials for your classes, please remember to include an appropriate acknowledgment which refers to the sources. Please also drop me an email.

Jeśli chcesz skorzystać z przygotowanych przeze mnie materiałów na swoich zajęciach, pamiętaj proszę by wskazać źródło materiałów. Proszę również daj mi o tym znać wysyłając do mnie email.


Email oraz informacje dotyczące konsultacji: Contact Information.