Wytwarzanie Systemów Internetowych

Wyniki kolokwium 2018-05-13.

Wyniki kolokwium poprawkowego 2018-09-22.

Godziny zajęć

Wykłady:
2018-02-25 08:00 BT L053
2018-03-04 08:00 CW 11
2018-04-08 08:00 CW 6
2018-05-13 15:10 CW 6 (zaliczenie)

Laboratorium (prowadzący mgr inż. Maciej Buzalski):
2018-03-03 08:00 CW 45 grupa 1a
2018-03-24 11:30 CW 44 grupa 1b
2018-04-08 11:30 CW 43 grupa 1a
2018-04-08 15:10 CW 43 grupa 1b
2018-04-15 15:10 CW 45 grupa 1a
2018-04-22 08:00 CW 45 grupa 1b
2018-05-26 11:30 CW 44 grupa 1a
2018-06-10 08:00 CW 45 grupa 1b

Lista wykładów

 1. Preliminaries
 2. Web Fundamentals
 3. Web Services (na zaliczeniu nie obowiązuje część dot. SOAP)
 4. Databases (na zaliczeniu nie obowiązuje część dot. baz relacyjnych)
 5. HTML5 (na zaliczeniu nie obowiązuje część zaczynająca się od "Offline & Storage")
 6. CSS (na zaliczeniu nie obowiązuje część zaczynająca się od "Positioning of elements")
 7. JavaScript (nie obowiązuje na zaliczeniu, obowiązuje na poprawce do dziedziczenia prototypowego włącznie)

Laboratorium

Uwaga! Proszę zachować projekty na przyszłe zajęcia!

 1. REST (Java)
 2. NoSQL (Java)
 3. HTML & CSS basics
 4. JavaScript basics

Zasady zaliczenia wykładu

 1. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie ponad 50% punktów na kolokwium zaliczeniowym.
 2. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Zasady zaliczenia laboratorium

 1. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zrealizowanie wszystkich zadań laboratoryjnych.
 2. Punkty otrzymywane są za realizacje zadań laboratoryjnych.
 3. Zadania podzielone są na grupy. Każda grupa wszystkich zadań zrealizowanych poprawnie w terminie punktowana jest 1p, realizacja grupy zadań po terminie 0p. Terminem realizacji są następne zajęcia po zleceniu danej grupy zadań. Grupę zadań zleconych na ostatnich zajęciach należy zrealizować w terminie wyznaczonym w sesji letniej (termin zostanie określony później).
 4. Zadanie uznane jest za zrealizowane, jeśli wytworzone oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania postawione w pliku z zadaniami.
 5. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności terminowego dostarczenia rozwiązanego zadania.
 6. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność z wyjątkiem pierwszej obniża ocenę końcową o 0,5.
 7. Ostatnim dniem zaliczenia w "pierwszym terminie" jest ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej (29.06.2018) godz. 23:59 (zadania można dostarczyć mailowo).
 8. Ostatnim dniem zaliczenia poprawkowego jest dzień zaliczenia poprawkowego określony w harmonogramie sesji ogłaszanym przez dziekanat.