Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji, semestr 8 (2W 2L)
Wykład: Krzysztof Krawiec
Zajęcia laboratoryjne: Bartosz Wieloch (Strona laboratorium)

Program wykładów:

 1. Wprowadzenie. Dane obrazowe: klasy i metody reprezentacji.
 2. Metody akwizycji i przetwarzania obrazów.
 3. Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów. Podstawowe elementy geometrii dyskretnej. Detekcja krawedzi i śledzenie linii.
 4. Segmentacja obrazu.
 5. Analiza kształtu i innych cech obiektów.
 6. Metody analizy i opisu tekstur.
 7. Uczenie i adaptacja w rozpoznawaniu obrazów.
 8. Sztuczne sieci neuronowe i głębokie uczenie (deep learning)
 9. Elementy widzenia komputerowego.
 10. Stereoskopia.
 11. Analiza ruchu.
 12. Wybrane zastosowania w medycynie, robotyce i przemyśle.

Zagadnienia oryginalnie obecne w programie przedmiotu, lecz obecnie nie wykładane: Rozpoznawanie obrazów metodami statystycznymi i syntaktycznymi.

Materiały do wykładu (PDF)

 1. Wprowadzenie: po1.pdf
 2. Reprezentacja obrazów: po1b.pdf
 3. Pozyskiwanie obrazów: po2.pdf
 4. Przetwarzanie obrazów: po3.pdf
 5. Metody opisu obrazów: po4.pdf.
 6. Segmentacja obrazu: po5.pdf.
 7. Detektory cech: po6.pdf.
 8. Deep learning: materiały zewnętrzne (za zgodą autorów). Na egzaminie obowiązuje znajomość wykładów 3, 4, 5, 6.
 9. Widzenie komputerowe i stereoskopia. po widzenie komputerowe.pdf.
 10. Detekcja, analiza, i modelowanie ruchu. po ruch.pdf.

Studia przypadków:

 1. Viola & Jones: Face detection poCase1.pdf
 2. Agarwal & Triggs: Recovering 3D Human Pose from Monocular Images poCase2.pdf
 3. Krawiec, Kukawka & Maciejewski: Evolving Cascades of Voting Feature Detectors for Vehicle Detection in Satellite Imagery poCase3.pdf

Literatura: lista literatury dostępna w materiałach wykładowych (pierwsza część).

Stare materiały (obecnie nie wykładane):

 1. Metody wektorowe i relacyjne rozpoznawania. poOld1.pdf.


Powered by PmWiki