From Krzysztof Krawiec

Zajecia: PrzetwarzanieIRozpoznawanieObrazow

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji, semestr 8 (2W 2L)
Wykład: Krzysztof Krawiec
Zajęcia laboratoryjne: Bartosz Wieloch (Strona laboratorium)

Program wykładów:

 1. Wprowadzenie. Dane obrazowe: klasy i metody reprezentacji.
 2. Metody akwizycji i przetwarzania obrazów.
 3. Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów. Podstawowe elementy geometrii dyskretnej. Detekcja krawedzi i śledzenie linii.
 4. Segmentacja obrazu.
 5. Analiza kształtu i innych cech obiektów.
 6. Metody analizy i opisu tekstur.
 7. Uczenie i adaptacja w rozpoznawaniu obrazów.
 8. Sztuczne sieci neuronowe i głębokie uczenie (deep learning)
 9. Elementy widzenia komputerowego.
 10. Stereoskopia.
 11. Analiza ruchu.
 12. Wybrane zastosowania w medycynie, robotyce i przemyśle.

Zagadnienia oryginalnie obecne w programie przedmiotu, lecz obecnie nie wykładane: Rozpoznawanie obrazów metodami statystycznymi i syntaktycznymi.

Materiały do wykładu (PDF)

 1. Wprowadzenie: po1.pdf
 2. Pozyskiwanie obrazów: po2.pdf
 3. Przetwarzanie obrazów: po3.pdf
 4. Metody opisu obrazów: po4.pdf.
 5. Segmentacja obrazu: po5.pdf.
 6. Detektory cech: po6.pdf.
 7. Deep learning: materiały zewnętrzne:
  1. Część 1
  2. Część 2
 8. Widzenie komputerowe i stereoskopia. po widzenie komputerowe.pdf.
 9. Detekcja, analiza, i modelowanie ruchu. po ruch.pdf.

Studia przypadków:

 1. Viola & Jones: Face detection poCase1.pdf
 2. Agarwal & Triggs: Recovering 3D Human Pose from Monocular Images poCase2.pdf
 3. Krawiec, Kukawka & Maciejewski: Evolving Cascades of Voting Feature Detectors for Vehicle Detection in Satellite Imagery poCase3.pdf

Literatura: lista literatury dostępna w materiałach wykładowych (pierwsza część).

Stare materiały (obecnie nie wykładane):

 1. Metody wektorowe i relacyjne rozpoznawania. poOld1.pdf.
Retrieved from http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec/wiki/?n=Zajecia.PrzetwarzanieIRozpoznawanieObrazow
Page last modified on June 15, 2016, at 09:40 AM