Strona główna » Harmonogram » Harmonogram szczególowy

I Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych

Szczegółowy Harmonogram I Krajowej Konferencji Naukowej Technologie Przetwarzania Danych

Wersja do druku: PDF

Poniedziałek, 26 września 2005 r.

Rejestracja uczestników. 8.00 – 8.45, hol Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej

Otwarcie konferencji. 8.45 – 9.00, sala 8

Wykład zaproszony 1. 9.00 – 10.20, sala 8

Przewodniczacy sesji: Tadeusz Morzy

Sesja 1.A: Bazy wiedzy, ontologie. 10.40 – 12.10, sala 8

Przewodniczacy sesji: Tadeusz Pankowski

Kartograficzna metoda reprezentacji wiedzy w systemie KaSeA Wojciech Waloszek (Politechnika Gdańska)

Metoda ELPAR łączenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji Krzysztof Goczyła, Teresa Grabowska (Politechnika Gdańska)

Przetwarzanie zapytań do terminologii ontologii niepewnych opartych na logice opisowej Krzysztof Goczyła, Michał Zawadzki (Politechnika Gdańska)

Sesja 1.B: Optymalizacja i wykonywanie zapytań I. 10.40 – 12.10, sala 13

Przewodniczacy sesji: Marek Wojciechowski

Cached Queries as a Tool for Query Optimization in the Stack-Based Approach Piotr Cybula (Uniwersytet Łódzki)

Translacja zapytań do baz danych sformułowanych w języku naturalnym na zapytania w języku SQL Małgorzata Bach, Stanisław Kozielski (Politechnika Śląska)

The Query Optimizer and the Cost Model for Stack-Based Object Databases Jacek Wiślicki, Kamil Kuliberda (Politechnika Łódzka)

Sesja 2.A: Bazy wiedzy, eksploracja danych. 14.00 – 15.30, sala 8

Przewodniczacy sesji: Jerzy Stefanowski

Integracja heterogenicznych komponentów wiedzy z zastosowaniem logiki wiarygodnego rozumowania Stanisława Kluska-Nawarecka, Dorota Wilk-Kołodziejczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

Partycjonowanie grafów a optymalizacja wykonania zbioru zapytań eksploracyjnych Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska)

Odkrywanie wiedzy technologicznej z wykorzystaniem maszynowego uczenia Izabela Rojek (Akademia Bydgoska)

Sesja 2.B: Systemy gridowe i aplikacje internetowe. 14.00 – 15.30, sala 13

Przewodniczacy sesji: Eugeniusz Toczyłowski

Agenci programowi w przetwarzaniu gridowym Marcin Gorawski, Sławomir Bańkowski (Politechnika Śląska)

Transparency Data Integration - The Main Issues of The Database Grid Realization Based on Data Grid Concept Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki, Radosław Adamus (Politechnika Łódzka)

Platforma internetowa do zarządzania zdalnym laboratorium sieciowym Piotr Dudek, Tomasz Jarosz (Politechnika Krakowska)

Sesja 3: Migracja i integracja danych, zasilanie hurtowni danych, proces ETL. 15.50 – 17.20, sala 8

Przewodniczacy sesji: Robert Wrembel

Doświadczenia z migracji produkcyjnych baz danych Ryszard Kobojczyk, Maciej Przepiórka (IBM Polska)

Integracja danych a środowisko SAS Enterprise ETL Server Katarzyna Wyszomierska (SAS Institute)

Wielowymiarowa baza danych Hyperion Essbase – integracja, analizy i raportowanie Dariusz Satkowski (Solver Sp. z o.o)

Wtorek 27 września 2005 r.

Wykład zaproszony 2. 9.00 – 10.20, sala 8

Przewodniczacy sesji: Stanisław Kozielski

Sesja 4.A: Struktury danych, indeksy. 10.40 – 12.10, sala 8

Przewodniczacy sesji: Jarek Gryz

Nowy indeks wspierający zapytania przybliżone dla sekwencji zbiorów Witold Andrzejewski, Tadeusz Morzy (Politechnika Poznańska)

Zastosowanie struktur relacyjno-obiektowych do przechowywania masowych danych pomiarowych Tomasz Traczyk, Karol Stanisławek (Politechnika Warszawska)

Indeksowanie danych przestrzennych: indeksy statyczne i dynamiczne Marcin Gorawski, Michał Faruga (Politechnika Śląska)

Sesja 4.B: Systemy przypływu pracy. 10.40 – 12.10, sala 13

Przewodniczacy sesji: Stanisław Kozielski

Metody koordynacji danych w rozproszonych systemach przepływu prac Grażyna Brzykcy, Jerzy Bartoszek (Politechnika Poznańska)

Zarządzanie przepływem pracy z wykorzystaniem systemów zarządzania procesami biznesowymi Zygmunt Mazur, Adam Mrozowski (Politechnika Wrocławska)

Wielowymiarowość zdarzeń gospodarczych w systemie informatycznym rachunkowości Krzysztof Michalak (Politechnika Szczecińska)

Sesja 5.A: Eksploracja danych. 14.00 – 15.30, sala 8

Przewodniczacy sesji: Jerzy Brzezinski

Hybrydowe metody eksploracji danych w rozwiązywaniu zadań predykcyjnych Marek Sikora, Michał Kozielski (Politechnika Śląska)

Eksploracja danych w medycynie Anna Zadrożna (Politechnika Poznańska)

Ocena podobieństwa dokumentów XML Bartłomiej Jabłoński, Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska)

Sesja 5.B: Niestandardowe systemy baz danych. 14.00 – 15.30, sala 13

Przewodniczacy sesji: Tomasz Traczyk

Aktualne problemy baz danych czasu rzeczywistego Włodzimierz Stanisławski (Politechnika Opolska)

Materializacja metod w obiektowych i obiektowo-relacyjnych bazach danych: implementacja prototypowego systemu Mariusz Masewicz, Bartosz Nyczkowski, Rafał Staniszewski, Robert Wrembel (Politechnika Poznańska)

Organizacja temporalnego systemu informatycznego w rachunkowości przedsiębiorstw J. Becker, R. Budziński (Politechnika Szczecińska)

Sesja 6: ETL, technologie informatyczne, oprogramowanie. 15.50 – 17. 20, sala 8

Przewodniczacy sesji: Robert Wrembel

Zasilanie hurtowni danych A. Wroński (IBM Polska)

Technologia Sybase – najlepiej dopasowane bazy danych do potrzeb użytkowników. Rozwiązania bazodanowe Sybase – cechy i funkcjonalność Jacek Barańczuk (Sybase Polska)

Integracja danych za pomocą HTML DB P. Cieślak (Oracle Polska)

Środa 28 września 2005 r.

Wykład zaproszony 3. 9.00 – 10.20, sala 8

Przewodniczacy sesji: Henryk Rybinski

Sesja 7.A: Optymalizacja i wykonywanie zapytań II. 10.40 – 12.10, sala 8

Przewodniczacy sesji: Zbyszko Królikowski

Odwzorowania schematów i reformułowanie zapytań w bazach danych P2P Tadeusz Pankowski (Politechnika Poznańska)

Nowa metoda efektywnego przeszukiwania list inwersyjnych Dariusz Czerski, Mieczysław A. Kłopotek (IPI PAN, Warszawa)

Optymalizacja systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych na przykładzie MySQL Barbara Wasiołka, Sebastian Wasiołka (Politechnika Śląska)

Sesja 7.B: Hurtownie danych. 10.40 – 12.10, sala 13

Przewodniczacy sesji: Aleksander Zgrzywa

Dynamika magazynów danych - analiza problemu i propozycje implementacji Bartosz Bębel, Zbyszko Królikowski, Robert Wrembel (Politechnika Poznańska)

Problematyka implementacji wielowersyjnego magazynu danych Bartosz Bębel, Robert Guziewicz, Tomasz Majchrzak, Robert Wrembel (Politechnika Poznańska)

Obiektowy model wielowersyjnych metadanych w hurtowni danych przedsiębiorstwa Bożena Śmiałkowska (Politechnika Szczecińska)

Sesja 8.A: Systemy baz danych. 14.00 – 15.30, sala 8

Przewodniczacy sesji: Tadeusz Morzy

Virtual Schemas in Visual Interfaces to Databases M. Trzaska (PJWSTK, Warszawa)

Dwutorowe zatwierdzanie transakcji w mobilnym środowisku bezprzewodowym Krzysztof Bobran, Konrad Możdzeń (WSIiZ, Rzeszów)

Konceptualne zasady metodyki projektowania transakcyjnego systemu replikacji baz danych Dariusz Bernatowicz, Włodzimierz Khadzynov (Politechnika Koszalińska)

Sesja 8.B: Zastosowania systemów baz danych. 14.00 – 15.30, sala 13

Przewodniczacy sesji: Maciej Zakrzewicz

Zastosowanie archiwalnej bazy danych Mateusz Kruczkiewicz, Aleksander Zgrzywa (Politechnika Wrocławska)

Projekt oraz implementacja modułu wyszukiwarki dla systemu bibliograficznego Artur Gramacki, Jarosław Gramacki (Uniwersytet Zielonogórski)

Interakcyjna baza danych – Internetowa Biblioteka Etyki Informatycznej K. Dłuski, W. Kuranowski, P. Miniach, A. Starybrat (Politechnika Gdańska)

Sesja 9: Analizy danych, eksploracja danych, bezpieczeństwo. 15.50 – 17.20, sala 8

Przewodniczacy sesji: Robert Wrembel

Wykrywanie wzorców zachowań klientów – STATISTICA Sequence and Link Analysis Agnieszka Pasztyła (StatSoft Polska)

Audyt bezpieczeństwa IT – kaprys czy konieczność Jerzy M. Zaczek (CCNS S. A.)