III Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych - KKNTPD 2010

21-23.06.2010, Poznań
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

CELE KONFERENCJI

Konferencja KKNTPD stawia sobie dwa podstawowe cele. Po pierwsze, umożliwienie spotkania i dyskusji przedstawicieli nauki, biznesu i odbiorców końcowych technologii informatycznych. Po drugie, budowa forum wymiany doświadczeń naukowych i technologicznych w dziedzinie szeroko rozumianych technologii przetwarzania danych, jakimi zajmują się poszczególne ośrodki naukowo-badawcze w kraju. Cele te są realizowane poprzez zaproszenie do komitetu programowego Konferencji KKNTPD profesorów z najlepszych ośrodków w Polsce prowadzących badania naukowe w dyscyplinie informatyka. Ponadto, organizatorzy konferencji zaproszą do udziału w niej wiele wiodących firm wytwarzających i dostarczających oprogramowanie oraz odbiorców technologii informatycznych, m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy handlowe, firmy telekomunikacyjne, urzędy administracji publicznej.

Tegoroczna edycja konferencji KKNTPD jest trzecią z kolei. Poprzednie konferencje odbywały się w latach 2005 (I KKNTPD) i 2007 (II KKNTPD).

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
 • teoria baz danych
 • modelowanie i projektowanie baz danych
 • struktury fizyczne i optymalizacja zapytań
 • zaawansowane bazy danych (obiektowe, obiektowo-relacyjne, semistrukturalne, aktywne, temporalne, multimedialne, przestrzenne, tekstowe)
 • metadane i jakość danych w systemach informatycznych
 • integracja systemów informatycznych
 • hurtownie (magazyny) danych i OLAP
 • temporalne, przestrzenno-czasowe i wielowersyjne hurtownie danych
 • zaawansowana analiza i eksploracja danych
 • technologie internetowe, e-business, e-commerce
 • przetwarzanie danych XML
 • ontologie, bazy wiedzy i sztuczna inteligencja
 • mobilne bazy danych i aplikacje, technologie agentów
 • systemy wbudowane, autonomiczne i czasu rzeczywistego
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • systemy informatyczne w zarządzaniu (MRPII/ERP, CRM)
 • przetwarzanie rozproszone, gridowe i równoległe
 • przetwarzanie strumieni danych
 • zarządzanie przepływem pracy i obiegiem dokumentów
 • technologie sieciowe
Zakres tematyczny konferencji NIE jest ograniczony do wymienionych wyżej dziedzin.
W ramach głównego nurtu Konferencji zostanie wyodrębnionych kilka sesji poświęconych praktycznym wykorzystaniom osiągnięć naukowych w przemyśle oraz ciekawym i zaawansowanym realizacjom projektów informatycznych.

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU PROGRAMOWEGO
 • Tadeusz Morzy, Politechnika Poznańska
 • Aleksander Zgrzywa, Politechnika Wrocławska
 • Marcin Gorawski, Politechnika Śląska
 • Robert Wrembel, Politechnika Poznańska
KOMITET PROGRAMOWY
 • Jerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska
 • Tadeusz Czachórski, IITiS PAN Gliwice
 • Zbigniew Czech, Politechnika Śląska
 • Bogdan Czejdo, Fayetteville State University (USA)
 • Marek J. Drużdżel, Politechnika Białostocka
 • Krzysztof Goczyła, Politechnika Gdańska
 • Jarek Gryz, York University (Kanada)
 • Adam Grzech, Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kacprzyk, IBS PAN Warszawa
 • Mieczysław A. Kłopotek, IPI PAN Warszawa
 • Józef Korbicz, Uniwersytet Zielonogórski
 • Jacek Koronacki, IPI PAN Warszawa
 • Stanisław Kozielski, Politechnika Śląska
 • Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska
 • Zbyszko Królikowski, Politechnika Poznańska
 • Marzena Kryszkiewicz, Politechnika Warszawska
 • Stan Matwin, University Ottawa (Kanada)
 • Zygmunt Mazur, Politechnika Wrocławska
 • Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska
 • Andrzej Najgebauer, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ngoc Thanh Nguyen, Politechnika Wrocławska
 • Tadeusz Pankowski, Politechnika Poznańska
 • Zbyszek Raś, University of North Carolina (USA)
 • Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska
 • Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska
 • Dominik Sankowski, Politechnika Łódzka
 • Władysław Skarbek, Politechnika Warszawska
 • Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
 • Roman Słowiński, Politechnika Poznańska
 • Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska
 • Kazimierz Subieta, IPI PAN Warszawa
 • Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa
 • Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Eugeniusz Toczyłowski, Politechnika Warszawska
 • Jan Węglarz, Politechnika Poznańska
 • Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska
 • Krzysztof Zieliński, Akademia Górniczo-Hutnicza
KOMITET ORGANIZACYJNY
 • Anna Leśniewska
 • Witold Andrzejewski
 • Bartosz Bębel
 • Paweł Boiński
 • Krzysztof Jankiewicz
 • Juliusz Jezierski
 • Piotr Krzyżagórski
 • Mikołaj Morzy
 • Marek Wojciechowski
WYKŁADY ZAPROSZONE
Adaptive Indexing: Goetz Graefe,
Hewlett-Packard Laboratories

Johann Eder
Alpen-Adria Klagenfurt University (Austria)


WYKŁADOWCY Z ZAGRANICY
Morten Middelfart, Targit
Gabriella Kazai, Microsoft Research Cambridge

WYKŁADOWCY Z BIZNESU
Rafał Kudliński, BI Manager, QXL Poland
Artur Wroński, IBM Polska
Piotr Skowroński, Informatica

ARTYKUŁY REKOMENDOWANE
DO CZASOPISM
...>>>

PROGRAM KONFERENCJI ...>>>

WAŻNE DATY
04.05.2010 - nadsyłanie artykułów do recenzji
23.05.2010 - informacja o wynikach recenzji
31.05.2010 - nadsyłanie poprawionych artykułów do publikacji


NADSYŁANIE ARTYKUŁÓW
Akceptowane są artykuły w języku polskim lub angielskim o maksymalnej objętości 12 stron formatu KKNTPD2010. Artykuły do recenzji należy nadsyłać w PDF, a do książki i czasopism w LaTeX, za pośrednictwem systemu EasyChair. Styl LaTeX KKNTPD2010 można pobrać tutaj. Styl KKNTPD2010 jest stylem, który powinien być uzywany razem z klasą dokumentu LLNCS, którą można pobrać tutaj. Style LaTeX dla czasopism zostaną umieszczone na tej stronie w terminie poźniejszym.

------ CAMERA READY ------
Artykuły w wersji Camera Ready powinny być przygotowane zgodnie ze stylem latex KKNTPD 2010 do 31.05.2010 . Artykuły pełne mogą mieć do 15 stron długości. Artykuły krótkie do 10 stron. Razem z artykułami trzeba przysłać zeskanowaną zgodę na publikację zgodną z formularzem tutaj.


MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Przyjęte artykuły zostaną opublikowane jako rozdziały w książce wydawnictwa WNT (3 pkt. ministerialne). Część najlepszych artykułów zostanie wydana po konferencji w czasopiśmie Foundations of Computing and Decision Sciences (6 pkt. ministerialnych), a część w Control & Cybernetics (lista filadelfijska, 15 pkt. ministerialnych). Uwaga: do wspomnianych czasopism będą wymagane artykuły w j. angielskim.

PREZENTACJE
Wymagania dotyczące prezentacji:
- czas trwania 25 min + 5 min na pytania
- język polski lub angielski
- szablon prezentacji dowolny


OPŁATY KONFERENCYJNE
Uwaga: nowa wersja formularza rejestracyjnego
...>>>


MIEJSCE KONFERENCJI ...>>>

KONTAKT
Sekretariat Konferencji TPD'2010
Politechnika Poznańska
Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2
60-965 POZNAŃ

NIP: 777-00-03-699

Tel.: 061 665 29 52
Fax.: 061 877 15 25PARTNER STRATEGICZNY KONFERENCJI

PARTNERZY/SPONSORZY KONFERENCJI