Strona główna » Daty

I Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych

Harmonogram Organizacyjny

Nadsyłanie referatów, streszczeń referatów i opisów demonstracji oprogramowania: 15 czerwca 2005
Informacja o przyjęciu/odrzuceniu referatu: 15 lipca 2005
Nadsyłanie referatów do druku: 27 lipca 2005
Wniesienie opłaty konferencyjnej: 30 lipca 2005

Konferencja: 26-28 września 2005

Formularz rejestracyjny: PDFDOC