Strona główna » Dla autorów

I Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych

Informacje dla Autorów przyjętych referatów

Autorzy przyjętych referatów proszeni są o nadsyłanie wersji gotowej do druku.