Strona główna » Komitet programowy

I Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych

Przewodniczący Komitetu Programowego

Tadeusz Morzy, Politechnika Poznańska
Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Komitet Programowy

Jerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska
Tadeusz Czachórski, IITiS PAN Gliwice
Zbigniew Czech, Politechnika Śląska
Bogdan Czejdo, Loyola University (USA)
Czesław Daniłowicz, Politechnika Wrocławska
Krzysztof Goczyła, Politechnika Gdańska
Jarek Gryz, York University (Kanada)
Janusz Kacprzyk, IBS PAN Warszawa
Mieczysław Kłopotek, IPI PAN Warszawa
Jacek Koronacki, IPI PAN Warszawa
Stanisław Kozielski, Politechnika Śląska
Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska
Zbyszko Królikowski, Politechnika Poznańska
Marzena Kryszkiewicz , Politechnika Warszawska
Zygmunt Mazur, Politechnika Wrocławska
Zbigniew Michalewicz, University of North Carolina (USA)
Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska
Tadeusz Pankowski, Politechnika Poznańska
Zbyszek Raś, University of North Caroline Charlotte (USA)
Władysław Skarbek, Politechnika Warszawska
Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
Roman Słowiński, Politechnika Poznańska
Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska
Kazimierz Subieta, IPI PAN Warszawa
Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa
Tomasz Szmuc, Akademia Górniczo-Hutnicza
Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza
Eugeniusz Toczyłowski, Politechnika Warszawska
Alicja Wakulicz-Deja, Uniwersytet Śląski
Sławomir Wierzchoń, IPI PAN Warszawa
Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska
Aleksander Zgrzywa, Politechnika Wrocławska
Krzysztof Zieliński, Akademia Górniczo-Hutnicza

Przewodniczący sesji "Implementacje, projekty, demonstracje oprogramowania"

Robert Wrembel, Politechnika Poznańska