Strona główna » Tematyka

I Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych

Zakres Tematyczny Konferencji

Główne nurty tematyczne Konferencji będą się koncentrowały wokół następujących tematów: Powyższa lista nie jest ograniczona wyłącznie do wymienionych tematów. W ramach głównego nurtu Konferencji zostanie wyodrębnionych kilka sesji poświęconych praktycznym wykorzystaniom osiągnięć naukowych w przemyśle oraz ciekawym i zaawansowanym realizacjom projektów informatycznych.