LO: wejściówki i arkusz z punktami

W arkuszu Google Docs można śledzić swoją aktualną liczbę punktów zdobytą na laboratorium.

W związku z tym, że materiał wykładowy z DBD nie został w pełni zrealizowany przed wejściówką,  podniosłam punkty za zadanie z DBD (Zadanie 1).